PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Forenzní fonetika - APH510030
Anglický název: Forensic Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (30.01.2017)

Předmět uvádí do problematiky identifikace mluvčího. Zaměří se na nejčastější úlohy, které se ve forenzně fonetické praxi objevují. Důraz je kladen na
kombinaci sluchově-percepčního přístupu a akustické analýzy relevantních řečových parametrů. Nedílnou součástí kurzu je praktická analýza řečových ukázek, které postupně přecházejí od vysoké (laboratorní) kvality přes vzorky kontrolovaným způsobem zkreslené až po vzorky pocházející z konkrétních forenzních případů; analýz vyplynou omezení, jichž je třeba si ve forenzně fonetické praxi vždy být vědom.

Tento magisterský předmět předpokládá znalosti akustických a artikulačních vlastností řeči a schopnost akustické analýzy řečového signálu na úrovni kurzu Akustika řeči II - bez těchto znalostí a dovedností nebude umožněn zápis.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (19.12.2016)

* Základní studijní literatura:

Skarnitzl, R. (Ed.) (2014). Fonetická identifikace mluvčího. Praha: FF UK.

Nolan, F. (1997). Speaker Recognition and Forensic Phonetics. In: W.J. Hardcastle, J. Laver, J (Eds.), Handbook of Phonetic Science, s. 744-767. Oxford: Blackwell. 

 

* Další odborná literatura:

Hill, D. R. (2007). Speaker Classification Concepts: Past, Present and Future. In: C. Müller (Ed.), Speaker Classification I, s. 21-46. Berlin: Springer-Verlag.

Hollien, H. (2002). Forensic Voice Identification. San Diego: Academic Press.

Nolan, F. (1983). The phonetic bases of speaker recognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose, P. (2002). Forensic speaker identification. London: Taylor & Francis.

případně kratší aktuální články z odborných periodik

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (31.01.2013)

Hlavní tematické okruhy:

1. Základní koncepty
2. Zdroje variability mezi mluvčími
3. Poslechově-percepční přístup
4. Instrumentální analýza
5. Rozhodování a statistické metody ve forenzní fonetice
6. Etické otázky forenzní fonetiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK