PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociophonetics - APH510029
Anglický název: Sociophonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200024
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

The course is dedicated to socially conditioned variability in speech, from the perspective of both the production
and perception of speech. The phonetic realization of the sound patterns of a given language changes with a wide
range of factors like the speaker’s age, gender or education, the communicative context of the situation. The
seminars will be dedicated to conducting an investigation of a selected sociophonetic phenomenon. The course is
taught in English.

Kurz je určen především pro studenty oboru fonetika. Studentům jiných oborů bude zápis umožněn dle kapacity
kurzu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.01.2014)

Essential literature:
Foulkes, P., Scobbie, J.M. & Watt, D. (2010). Sociophonetics. In: Hardcastle et al., The Handbook of Phonetic Sciences, 2nd. ed., pp. 703-754.

Thomas, E. R. (2011). Sociophonetics. New York: Palgrave Macmillan.

Llamas, C., Mullany, L. & Stockwell, P. (2006). The Routledge Companion to Sociolinguistics. London: Routledge.

Supplementary literature:
Foulkes, P. & Docherty, G.J. (2006). The social life of phonetics and phonology. Journal of Phonetics, 34, pp. 409-438.

Meyerhoff, M. (2006). Introducing sociolinguistics. London: Routledge.

Chambers, J.K., Trudgill, P., Schilling-Estes, N. (Eds.) (2002). The Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell Publishing.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.01.2014)

Requirements:
min. 70% attendance

active participation

written exam

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (09.02.2016)

* Principle thematic areas:
1. Sociolinguistics and sociophonetics
2. Language variation, the sociolinguistic variable
3. Data acquisition and analysis
4. Social class
5. Sex, gender and sexuality
6. Ethnicity and race
7. Stylistic variation
8. Perception of socially conditioned variability

Please note that the course starts (and ends) one week later than the usual semester.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK