PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny fonetiky - APH510025
Anglický název: History of Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200041
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Kurz podává rámcový přehled o vývoji fonetických věd v nejširším slova smyslu (fonetika, fyziologie, akustika,
fonologie) od starověku do 20. století, se zaměřením na vnitřní vývoj discipliny, její přední představitele a instituce,
a s přihlédnutím k historii české fonetiky a fonologie. V rámci výuky poskytuje zázemí pro předmět Současné
trendy světové fonetiky.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Aktivní účast
Zpracování zadaného materiálu
Závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (06.01.2014)

Základní studijní literatura:

Schulzová, O. (1995): Nástin dějin fonetických věd. Praha: Univerzita Karlova. (skriptum)

Schulzová, O. (1994): Phonetics in the Czech lands. In: P. Janota a O. Schulzová (eds.), AUC Philologica 1 - Phonetica Pragensia VIII (pp. 9-24), Praha: Karolinum.

Černý, J. (1996): Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia.

Romportl, M. (1968): Glosy k padesátiletí československé fonetiky. Slovo a slovesnost, 29(3), pp. 294-302.

Další odborná literatura:

Malmberg, B. (1991): Histoire de la linguistique, de Sumer à Saussure. Paris: PUF.

Ohala, J. et al. (eds.) (1999): A guide to the history of the phonetic science in the United States. Berkeley: University of California.

Fischer-Jørgensen, E. (1975): Trends in phonological theory: a historical introduction. Copenhagen: Akademisk forlag

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Přehled témat: 
1. Periodizace dějin fonetiky a její vyhranění vzhledem k lingvistice a dalším disciplinám.

2. Přístupy k fonetickým problémům v předvědeckém období.

3. Dějinné mezníky v popisu hláskovém a prozodickém.

4. Národní školy v Evropě a Spojených státech.

5. Prosazování současných fonetických teorií ve 20. století.

6. Mezinárodní kongresy fonetických věd.

7. Počátky fonetiky v českých zemích, vznik fonetického pracoviště v Praze.

8. Hlavní postavy moderní české fonetiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK