Seminář k experimentální praxi AII - APH510016
Anglický název: Experimental Design in Phonetics AII
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200043
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)
Druhá část semináře, v němž studenti získají zkušenosti s experimentálním výzkumem na konkrétním materiálu a při práci v týmu. Studenti aplikují poznatky v první části při provádění uceleného experimentu v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení postupu po zpracování materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování studie. Důraz je kladen na zodpovědnou práci v týmu. Téma studie je voleno z aktuálního výzkumu řešeného ve FÚ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Prezence min. 80 %, aktivní podíl na všech částech úkolu

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Osnova předmětu:

1. Konkretizace výzkumného úkolu.
2. Pořízení materiálu (pořízení nahrávek, příprava poslechových testů apod.).
3. Provedení experimentu (akustická analýza, zadání percepčních testů apod.).
4. Analýza výsledků.
5. Vypracování výzkumné zprávy.