PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonologie - APH510003
Anglický název: Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.05.2018)

Předmět navazuje na kurz Základy fonologie I. Na pozadí přehledu o vývoji disciplíny ukazuje rozdíly některých fonologických přístupů. Důraz se klade na schopnost posoudit jejich vhodnost z hlediska cílů popisu a vlastností konkrétního jazyka.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.05.2018)

Předmět je ukončen zkouškou. Ta se skládá z písemného testu (který předpokládá rovněž znalost náplně předmětu Základy fonologie I) a z ústní části (ověření pochopení souvislostí, hlubší analýza jednotlivých přístupů).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.05.2018)

Základní studijní literatura:
Anderson, S. R. (1985). Phonology in the Twentieth Century. Chicago: University of Chicago Press.
Fischer-Jørgensen, E. (1975). Trends in Phonological Theory. Copenhagen: Academisk Forlag.
Kenstowicz, M. (1994). Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.
Goldsmith, J. (ed.) (1995). The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell. [vybrané kapitoly]

Další literatura:
Jakobson, R. – Halle, M. (1956). Fundamentals of Language. S. Gravenhage: Mouton & Co.
Chomsky, N. – Halle, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row.
Prince, A. – Smolensky, P. (2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.05.2018)

Tematické okruhy:

1. Výchozí postoje klasických fonologických koncepcí, segmentální a lineární fonologický popis; Twaddell, Trubetzkoy, Jakobson, Chomsky, Halle.

2. Podstata autosegmentálního přístupu, základní relace a vztahy; hierarchizace rysů a závislostní fonologie; možnosti nesegmentálního fonologického popisu pro zachycení dynamických aspektů řeči.

3. Přístupy založené na omezeních; pojmy constraint a underspecification v metodice fonologického popisu, příznakovosti; teorie optimality; Prince, Smolensky, Kiparsky.

4. Teoretická východiska tzv. přirozené fonologie; procesy vs. pravidla; Stamp, Dressler.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK