PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonologie - APH510003
Anglický název: Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Předmět ukazuje na pozadí vývoje disciplíny rozdíly několika stěžejních fonologických přístupů. Důraz se klade na
schopnost posoudit jejich vhodnost z hlediska cílů popisu a vlastností konkrétního jazyka. Podstatnou částí výuky
jsou informativní referáty studentů a následná diskuse.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Vybrané části monografií a studie k obecné a diskusní problematice:
Gussenhoven, C. - Jacobs, H. (2005): Understanding phonology. 2. vyd. London: Arnold.

Kenstowicz, M. (1994): Phonology in generative grammar. Oxford: Blackwell.

Goldsmith, J. A. (ed.) (1995): The handbook of phonological theory. Oxford: Blackwell. (výběr)

Archangeli, D. - Pulleyblank, D. (1994): Grounded phonology. Cambridge MA: MIT Press.

Bird, S. (1995): Computational phonology (A constraint-based approach). Studies in natural language processing. Cambridge: Cambridge University Press.

Twaddell, W. F. (1935): On defining the phoneme. Language Monograph No. 16, 1935. Reprinted in Joos, M. (ed.). Readings in linguistics. New York: ACLS, 1958, s. 55-80.

Basb?ll, H. (1979): Phonology. (Co-Reports: Anderson, S. R.: Notes on the development of phonological theory; Hooper, J. B.: Formal and substantive approaches to phonology). In Fischer-J?rgensen, E. - Rischel, J. - Thorsen, N. (eds.). Proceedings of the 9th ICPhS, Copenhagen 6-11 August, 1979. Vol. I. Copenhagen: University of Copenhagen, s. 102-152.

Clements, G. N. (1995): Constraint-based approaches to phonology. In Elenius, K. - Branderud, P. (eds.). Proceedings of the 13th ICPhS, Stockholm. Vol. III, s. 66-73.

Dressler, W. U. (1996): Principles of naturalness in phonology and across components. In Hurch, B. - Rhodes R. A. (eds.). Natural phonology: The state of the art. Berlin, New York: De Gruiter, s. 41-51.

Kučera, H. - Monroe, G. K. (1968): A comparative quantitative phonology of Russian, Czech and German. New York: American Elsevier.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Tematické okruhy (průběžně aktualizováno):
1. Výchozí postoje klasických fonologických koncepcí, segmentální a lineární fonologický popis; Twaddell, Harris, Trubeckoj, Jakobson, Chomsky, Halle.
2. Formální a substanční přístupy v generativní fonologii koncem 70. let 20. stol.
3. Podstata autosegmentálního přístupu, základní relace a vztahy; tzv. feature geometry a závislostní fonologie; možnosti nesegmentálního fonologického popisu pro zachycení dynamických aspektů řeči; tzv. experimentální fonologie; Goldsmith, Sagey.
4. Derivační a deklarativní postupy; pojmy constraint a underspecification v metodice fonologického popisu, příznakovosti; teorie optimality; Prince, Smolensky, Kiparski.
5. Teoretická východiska tzv. přirozené fonologie; procesy vs. pravidla; Stamp, Dressler.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Předmět předpokládá základní znalosti z akustiky. Studenti si je mohou doplnit prostřednictvím předmětu Základy akustiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK