PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní fonetická terminologie - APH200053
Anglický název: International phonetic terminology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Cílem předmětu je představit terminologický aparát používaný pro popis segmentálních i suprasegmentálních
jevů a především poukázat na terminologicky nevyjasněné nebo neintuitivní koncepty.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Základní studijní literatura:

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996): The sounds of the world’s languages. Oxford: Blackwell.

Maddieson, I. (1984): Patterns of sounds. Cambridge University Press: Cambridge.

Maddieson, I. (1997): Phonetic universals. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell, s. 619-639.

Maddieson, I. (1999): In Search of Universals. In Proceedings of the 14th ICPhS, s. 2521-2528.

Greenberg, J. H. (ed.) (1978): Universals of human language (Vol. 2) - Phonology, Stanford: Standford University Press.

Další odborná literatura:

Blevins, J. (2004): Evolutionary phonology: The emergence of sound patterns. Cambridge: Cambridge University Press.

Crothers, J. (1978): Typology and universals of vowel systems. In Greenberg, J. H. (ed.). Universals of human language, Vol. 2 - Phonology. Stanford: Standford University Press.

Duběda, T. (2006): Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum.

Hirst, D. - Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use of the International phonetic alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

prezence min. 70 %, aktivní účast, referát na zadané téma, závěrečný test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Přehled témat:
1. Artikulační a akustický popis na segmentální a subsegmentální úrovni.

2. Popis fonačních modifikací a kvality hlasu obecně.

3. Percepční testy ve fonetice.

4. Popis slovního přízvuku a rytmu.

5. Melodický popis.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK