PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programování II - APH200048
Anglický název: Introduction to Programming II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (20.12.2016)

Tento předmět z nabídky PVP je vhodný až od 2. ročníku studia.

Předmět seznamuje se základy programování jako podpůrného nástroje pro běžnou práci fonetického pracovníka, kdy opakované činnosti může automaticky vykonávat počítač. Předmět nabízí možnost osvojení práce se skripty a tvorby drobných programů, přičemž je dostatek času zaměřit se na jednotlivá témata a do detailu je prozkoumat. Studenti tak dostávají do ruky nástroje, které využijí při tvorbě průběžných i závěrečných prací a jsou nezbytné pro činnosti výzkumného charakteru. Předmět navazuje na předmět Úvod do programování I. Probírány jsou funkce, správa verzí v Git, debugger a profiler, tvorba packages a vybrané balíky nástrojů. V poslední části je probrán základní princip tvorby dokumentů v Latex, aby studenti byli schopni vytvořit článek na konferenci či do odborného časopisu, pakliže mají k dispozici základní šablonu stylu.<br>
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Základní studijní literatura:
Chambers, J. M. (2008): Software for data analysis (R)
Wickham, H. (2015): R Packages

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

aktivní účast, semestrální práce

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Hlavní tematické okruhy:
1. Funkce, lexical scoping.
2. Správa verzí v Git a Github.
3. Debugger, profiler.
4. Tvorba Packages.
5. Vybrané balíčky funkcí.
6. Latex, tvorba referencí pomocí Bibtex.
7. Konverze dokumentů v pandoc.
8. Práce s textovými a binárními soubory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK