PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do programování I - APH200030
Anglický název: Introduction to Programming I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Tento předmět z nabídky PVP je vhodný až od 2. ročníku studia.

Předmět seznamuje se základy programování jako podpůrného nástroje pro běžnou práci fonetického pracovníka, kdy opakované činnosti může automaticky vykonávat počítač.
Předmět nabízí možnost osvojení práce se skripty a tvorby drobných programů, přičemž je dostatek času zaměřit se na jednotlivá témata a do detailu je prozkoumat.
Studenti tak dostávají do ruky nástroje, které využijí při tvorbě průběžných i závěrečných prací a jsou nezbytné pro činnosti výzkumného charakteru.

Zaměření bude na tvorbu skriptů v programu R, a dále základy obecných programovacích technik společných pro moderní jazyky.

Součástí je tvorba interaktivních webových aplikací v R. Další část se
soustředí na dávkové zpracování souborů a dolování textových informací, vysvětleny jsou regulární výrazy.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (22.01.2013)

Semestrální práce

Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Základní studijní literatura:
Chambers, J. M. (2008): Software for data analysis (R)

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Hlavní tematické okruhy:
1. Základní výpočty v R.
2. Tvorba skriptů.
3. Načítání souborů a vektorizované operace.
4. R Markdown, koncept Tidy Data.
5. Knihovny Tidyr, dplyr.
6. Tvorba grafů v ggplot2.
7. Základy algoritmizace.
8. Pole, adresáře, grafika.
9. Datum a čas.
10. Shiny aplikace.
11. Interaktivní prezentace.
12. Řetězce a reguární výrazy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK