PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řeč v médiích - APH200026
Anglický název: Speech in the Media
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Seminář se zabývá zvukovou stránkou řeči v médiích. Studenti získají praxi v hodnocení a analýze a hodnocení veřejných
projevů různého typu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Hůrková-Novotná, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Palková, Z. (1985): Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). Praha: UK.

Strahl, V. (1993): Novinář před mikrofonem. Praha: Karolinum.

Breton P. (1996.): L'argumentation dans la communication. Paris: La Découverte.

DeFleur, M. - Ballová-Rokeachová, S. (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum.

McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

Kolektiv autorů. (2003): Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum.

Křivohlavý, J. (1980): Rozhovor a jednání člověka s člověkem. Praha: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Kunczik, M. (1996): Základy masové komunikace. Praha: Karolinum.

Le Bon, G. (1997): Psychologie davu. Praha: Kra.

Nakonečný, M. (1970): Sociální psychologie. Praha: Svoboda.

Vybíral, Z. (2003): Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Základní okruhy:
1. Řeč jako nástroj mediální strategie; řeč jako prostředek identifikace a sebeidentifikace; přiznaná a nepřiznaná stylizace promluvy.

2. Problematika řečového vzoru; vliv jednotlivých typů mediálních sdělení na kulturu řeči široké veřejnosti (zpravodajské relace, diskuse a debaty, sportovní komentáře, zábavné pořady - ?baviči").

3. Pojem ?moderátor", dominance ?pořad", ?publikum", ?osobnost moderátora".

4. Poslechová a hodnotící praxe: poslech autentických nahrávek z různých typů pořadů; analýza z hlediska nároků kladených na veřejné projevy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK