PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář [1] [2] - APH200021
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar [1] [2]
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200042
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Náplní semináře je příprava bakalářské práce.Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle
konkrétních
témat bakalářských prací.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Odborná literatura:
Literatura k tématu bakalářské práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Eco, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Holoušková, D. - Krobotová, M. (2002): Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek.

Sgall, P. - Panevová, J. (2004): Jak psát a nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha: Karolinum.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (25.07.2008)

Dle konkrétního zadaní bakalářské práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK