PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny fonetiky - APH200019
Anglický název: History of Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200041
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem předmětu je podat přehled o vývoji fonetických věd v nejširším slova smyslu (fonetika, fyziologie, akustika,
fonologie)
od starověku do 20. století s ohledem na vnitřní vývoj discipliny, její přední představitele a instituce.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Aktivní účast
Zpracování zadaného materiálu
Závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (06.01.2014)

Základní studijní literatura:

Schulzová, O. (1995): Nástin dějin fonetických věd. Praha: Univerzita Karlova. (skriptum)

Schulzová, O. (1994): Phonetics in the Czech lands. In: P. Janota a O. Schulzová (eds.), AUC Philologica 1 - Phonetica Pragensia VIII (pp. 9-24), Praha: Karolinum.

Černý, J. (1996): Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia.

Romportl, M. (1968): Glosy k padesátiletí československé fonetiky. Slovo a slovesnost, 29(3), pp. 294-302.

Další odborná literatura:

Malmberg, B. (1991): Histoire de la linguistique, de Sumer à Saussure. Paris: PUF.

Ohala, J. et al. (eds.) (1999): A guide to the history of the phonetic science in the United States. Berkeley: University of California.

Fischer-Jørgensen, E. (1975): Trends in phonological theory: a historical introduction. Copenhagen: Akademisk forlag

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Přehled témat: 
1. Periodizace dějin fonetiky a její vyhranění vzhledem k lingvistice a dalším disciplinám.

2. Přístupy k fonetickým problémům v předvědeckém období.

3. Dějinné mezníky v popisu hláskovém a prozodickém.

4. Národní školy v Evropě a Spojených státech.

5. Prosazování současných fonetických teorií ve 20. století.

6. Mezinárodní kongresy fonetických věd.

7. Počátky fonetiky v českých zemích, vznik fonetického pracoviště v Praze.

8. Hlavní postavy moderní české fonetiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK