PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody fonetické práce - APH200012
Anglický název: Methodology of Phonetic Research
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (25.09.2016)

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami užívanými ve fonetickém výzkumu. Teoretický výklad je podpořen praktickými cvičeními.

Kurz je určen především pro studenty oboru fonetika. Studentům jiných oborů bude zápis umožněn dle kapacity kurzu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (25.09.2016)

Stone, M. (2010): Laboratory techniques for investigating speech articulation. In: Laver, J., Hardcastle, W. J. a Gibbon, F. E. (Eds.), The Handbook of Phonetic Sciences (2. vyd.), str. 9–38. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ladefoged, P. (2003): Phonetic data analysis. Oxford: Blackwell Publishing.

Ball, M. J. a Code, C. (1997): Instrumental clinical phonetics. London: Whurr Publishers.

Scott, S. K. a Wise, R. J. S. (2003): Functional imaging and language: A critical guide to methodology and analysis. Speech Communication, roč. 41, s. 7-21.

Janota, P. a Ptáček, M. (1997): Technika fonetické práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Hlavní tematické okruhy:
1. Zkoumání řečové produkce:

a) dýchání při řeči (spirometrie, pneumografie);

b) činnost hlasivek (laryngoskopie, laryngostroboskopie, EGG, transiluminace, EMG);

c) orální artikulace (starší metody, EPG, rentgenový mikropaprsek, EMA, MRI);

d) nazální artikulace (aerodynamické a transiluminační metody).

2. Funkční zobrazování činnosti mozku (se zaměřením na úkoly řečové a sluchové povahy).

3. Percepční testy ve fonetice.

4. Způsoby záznamu a reprodukce řeči.

5. Metody akustické analýzy.

6. Modelování prozodie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK