PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gramatický seminář portugalský III, IV - APG200005
Anglický název: Portuguese Grammar Seminar III, IV
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Je záměnnost pro: APG100106, APG100105
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (13.06.2014)
Cílem semináře je zejména prohlubování a opakování gramatických struktur současné evropské portugalštiny. Zvláštní důraz je kladen na gramaticko-lexikální prvky mluvené portugalštiny, stejně tak jako na porozumění a reprodukci mluveného projevu v současné portugalštině. Na hodinách jsou aplikovány moderní didaktické postupy s využitím audiovizuální techniky. Dále se seminář zaměřuje na zlepšení písemného projevu studentů. Výchozí úroveň podle Evropského referenčního rámce je A2. Úroveň výstupní je B1.


Plán semináře

Gramatický seminář portugalský III

1. Opakování základních gramatických struktur
2. Opakování slovesných časů v portugalštině, poslech a reprodukce mluveného textu
3. Konjunktiv futura, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
4. Konjunktiv futura - pokračování, opisné vazby slovesné, gramatická cvičení
5. Konjunktiv perfekta, procvičování, diktát
6. Konjunktiv imperfekta v hlavní větě, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
7. Konjunktiv imperfekta - pokračování, gramatická cvičení, diktát
8. Konjunktiv plusquamperfekta - užívání, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
9. Gerundium složené, vazby se slovesy ficar a estar, procvičování
10. Podmiňovací způsob složení a jeho užití, diktát
11. Podmiňovací věty v portugalštině, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
12. Složený budoucí čas, procvičování, diktát
13. Konjunktiv předbudoucího času, nepravidelná slovesa, poslech a reprodukce mluveného textu

Gramatický seminář portugalský IV

1. Opakování slovesných časů v portugalštině, poslech a reprodukce mluveného textu
2. Procvičování portugalských konjunktivů, diktát
3. Gramatická cvičení - konjunktivy, poslech a reprodukce mluveného textu
4. Předložky v portugalštině, procvičování, diktát
5. Osobní zájmena a jejich postavení v portugalské větě - cvičení, diktát
6. Portugalská slovesa - procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
7. Portugalská slovesa - procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
8. Slovesné perifráze v portugalštině - cvičení, poslech a reprodukce mluveného textu
9. Slovesné perifráze v portugalštině - pokračování, diktát
10. Frázová slovesa v portugalštině - cvičení, poslech a reprodukce mluveného textu
11. Portugalské částice aqui, cá, aí, alí, lá a jejich užití, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
12. Nepřímá řeč v portugalštině - procvičování, diktát
13. Portugalské slovesné časy - shrnutí, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu

Bibliografie:
ANTUNES, Francisco Pelicano et alii. Português mais. Porto: Porto Editora 1997
CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da Costa 1999
COIMBRA, Isabel; COIMBRA, Olga Mata. Português sem fronteiras III. Lisboa: Lidel 2005
FANÇONY, Laura et alii. Navegar em Português II. Lisboa: Lidel 2001
HAVLÍKOVÁ, Marie; ALVES, Carlos Manuel Pinheiro. Portugalština nejen pro samouky. Praha: Leda 2003
HENRIQUES, Teresa Sousa; FREITAS, Frederico de. Qual é a dúvida?. Lisboa: Lidel 2004
JINDROVÁ, Jaroslava e talii. Portugalština. Praha: Leda 2001
ROSA, Leonel Melo. Vamos lá continuar!. Lisboa: Lidel 2003
TAVARES, Ana. Português XXI 2. Lisboa: Lidel 2004
TAVARES, Ana; MALCATA, Hermínia. A Actualidade em Português. Lisboa: Lidel 2002

Účast na hodinách: povoleny jsou pouze tři absence v průběhu jednoho semestru.

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na hodinách, odevzdávání domácích úkolů a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Na získání zápočtu jsou povoleny pouze dva pokusy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK