PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Iberoamerická kultura I - APG100129
Anglický název: Ibero-American Culture I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Záměnnost : APG100004
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Unamuno.docx prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

ZS končí zápočtem. Ten se udílí za aktivní účast v hodinách.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (25.10.2019)

Fuentes, Carlos. Pohřbené zrcadlo. Přel. Anna Tkáčová. Praha: Mladá fronta, 2003.

García de Cortázar, Fernando. Stručné dějiny španělské kultury: Cesty kulturou prostřednictvím měst. Přel. A. Tkáčová. Podlesí: Dauphin, 2018/19.

Gellner, Ernst. Národy a nacionalismus. Přel Jiří Markus. Praha: Josef Hříbal, 1993.

Lourenço, Eduardo. Chaos a nádhera. Přel. Pavla Lidmilová a Vlasta Dufková. Praha: Dauphin, 2002.

Hroch, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus (čítanka textů). Praha: Slon, 2004.

Ortega y Gasset, José. Evropa a idea národa. Přel. Josef Forbelský. Praha: Mladá fronta, 1993.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

Písemná práce na vybrané téma (doporučujeme předem prokonzultovat s vyučující) v rozsahu 8 stran. Předpokládá se citace alespoň 3 různých pramenů.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (23.10.2019)

Út 14:10 - 15:45

H213

Grauová Šárka, Mgr., Ph.D.,

 Housková Anna, prof. PhDr., CSc.,

Válová Karolina, Mgr., Ph.D.,

1

1.10.2019

ŠG: Identita včera a dnes. Národ a lid.

2

8.10.2019

AH: Španělská kulturní identita

3

15.10.2019

AH: Soumrak říše a „otázka“ Španělska (Unamuno)

4

22.10.2019

ŠG: Portugalská kulturní identita

5

29.10.2019

ŠG: My a oni (Eduardo Lourenço; Miguel Real)

6

5.11.2019

AH: Španělsko a Evropa (Ortega y Gasset)

7

12.11.2019

ŠG: Lesk a bída lusofonie

8

19.11.2019

AH: Don Quijote jako symbol Španělska

9

26.11.2019

KV: Fado jako kulturní jev

10

3.12.2019

KV: Saudade jako cit a kategorie

11

10.12.2019

AH: Andaluská kultura (Semana Santa, flamenco, Carmen a don Juan)

12

17.12.2019

AH: Hispánci v USA

 

 

 

.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK