PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Přehled dějin brazilské literatury I - APG100117
Anglický název: History of Brazilian Literature I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Záměnnost : AIH520026, APG100013, APG200012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

Přednášky realizované v češtině podávají ucelený přehled vývoje brazilské literatury od objevení Brazílie Portugalci roku 1500 po současnou literaturu. Jejich cílem je seznámit posluchače s hlavními vývojovými obdobími této literatury a dát nahlédnout specifické problémy, které ji odlišují od jiných literatur euroamerického kulturního prostoru. Nezbytnou součástí je vlastní četba studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

Základní seznam četby brazilské literatury (Přehled dějin brazilské literatury)

Student jednooborového studia přečte nejméně 25 děl z brazilské literatury, student dvouoborového studia 18 děl z brazilské literatury. Díla vytištěná tučně jsou povinná.

 

Poronominare. Mýty a legendy brazilských Indiánů. Liberec: Dauphin, 1995

Pero Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie. Dolní Břežany, 2000

Castro Alves: Otroci. Praha: SNKLHU, 1951

Manuel Antônio de Almeida: Paměti policejního seržanta. Praha: Odeon, 1960

José de Alencar: Vládce pralesa. Praha: Melantrich, 1969

José de Alencar: Iracema. Ubiražara. In: Dva indiánské příběhy. Praha: Odeon, 1964

Castro Alves: Gonzaga aneb Revoluce v Minas. Praha: Torst, 2013

Joaquim Maria Machado de Assis: Posmrtné paměti Bráse Cubase. Praha: Torst, 1996

nebo Don Morous. Praha: SNKLHU, 1960

Aluísio Azevedo: Osada na předměstí. Praha: SNKLU, 1957

Azevedo, Aluízio: Sůva. Praha: Odeon, 1978

Raul Pompéia: Ateneum. Praha: Odeon, 1963

Lima Barreto: Smutný konec snaživého Policarpa. Praha: Odeon, 1974

Mário de Andrade: Macunaíma. Praha: Mladá fronta, 2000

Graciliano Ramos: Vyprahlé životy. Praha: SNKLU, 1959

Statek São Bernardo. Praha: Odeon, 1983

Jorge Amado: Země bez konce. Praha: Máj, 1948

Jorge Amado: Mulatka Gabriela. Praha: Odeon 1967, 19774

(nebo Pastýři noci. Praha: Odeon, 1983

nebo Staří námořníci. Praha: Odeon, 1985)

Carlos Drummond de Andrade: Fyzika strachu. Praha: Odeon, 1967

João Guimarães Rosa: Velká divočina. Praha: Odeon, 1970

João Guimarães Rosa: Burití. Praha: Torst, 2008

Dál – dál a dál. Praha: Torst, 2010

Clarice Lispectorová: Tajné štěstí. Praha: Ivo Železný, 1996

Clarice Lispectorová: Okamžik pro hvězdu. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

Clarice Lispectorová: Živá voda. Praha: Aurora, 2000

Osman Lins: Retábl svaté Joany Caroliny In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon,1982

José J. Veiga: Hříchy kmene. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

João Antônio: Paprika, Perus a Hezoun. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

Lygia Fagundes Tellesová: Před zeleným bálem. Praha: Odeon, 1984

(nebo Temná noc a já.Praha: Mladá fronta, 2003 nebo Murilo Rubião: Dům u červené slunečnice. Praha: Odeon, 1986)

Murilo Rubião: Dům u červené slunečnice. Praha: Odeon, 1986

Verissimo, Erico: Incident v Antaresu. Praha: Odeon, 1977

Darcy Ribeiro: Divošská utopie. Praha: Odeon, 1989

Moacyr Scliar: Leopardi Franze Kafky.Praha: Aurora, 2002

Rubem Fonseca: Černý román a jiné povídky. Praha: Argo, 2001

Mocné vášně a nedokonalé myšlenky. Praha: Argo, 2006

Třetí břeh řeky. Fantastické a magické v brazilských povídkách. Praha: Dauphin, 1996

Ignácio de Loyola Brandã: Zero. Praha: Maťa, 2010

Sérgio SantʼAnna: Noční let. Praha: Dybbuk, 2010

Mirandová, Ana: Peklo ráje. Praha: Torst, 2004

Chico Buarque: Budapešť. Praha: Torst, 2009

Milton Hatoum: Sirotkové ráje. Praha: Argo, 2012

Dva bratři. Praha: Plus, 2012

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

Zkouška sestává z písemného testu prověřující faktografické znalosti a z ústní části, která je rozhovorem nad seznamem četby.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 Sekundární literatura:

Povinná:

  • Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996
  • Stegagno Picchiová, Luciana: Dějiny brazilské literatury. Praha: Torst, 2007
  • Bosi, Alfredo: História Concisa da Literetura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994
  • Doslovy k českým překladům

Doporučená:

  • Candido, Antonio: Iniciação à Literatura Brasileira. São Paulo: Humanitas – FFLCH/USP 1999
  • Abdala Júnior, Benjamim- Campedelli, Samira Youssef: Tempos da Literatura Brasileira. São Paulo: Ática: 1990
  • Gonzaga, Sergius: Curso de Literatura Brasileira. PortoAlegre:Leitura XXI, 2004
  • Moisés, Massaud - Paes, José Paulo: Pequeno Dicionário de Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1987

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (04.10.2016)

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK