Gramatický seminář portugalský III - APG100105
Anglický název: Portuguese Grammar Seminar III
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Záměnnost : APG100006, APG200005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (10.01.2019)
Gramatický seminář portugalský III, IV

Cílem semináře je zejména prohlubování a opakování gramatických struktur současné evropské portugalštiny.
Zvláštní důraz je kladen na gramaticko-lexikální prvky mluvené portugalštiny, stejně tak jako na porozumění a
reprodukci mluveného projevu v současné portugalštině. Na hodinách jsou aplikovány moderní didaktické
postupy s využitím audiovizuální techniky. Dále se seminář zaměřuje na zlepšení písemného projevu studentů.
Výchozí úroveň podle Evropského referenčního rámce je A2. Úroveň výstupní je B1.


Plán semináře

Gramatický seminář portugalský III

1. Opakování základních gramatických struktur
2. Opakování slovesných časů v portugalštině, poslech a reprodukce mluveného textu
3. Konjunktiv futura, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
4. Konjunktiv futura – pokračování, opisné vazby slovesné, gramatická cvičení
5. Konjunktiv perfekta, procvičování, diktát
6. Konjunktiv imperfekta v hlavní větě, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
7. Konjunktiv imperfekta – pokračování, gramatická cvičení, diktát
8. Konjunktiv plusquamperfekta – užívání, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
9. Gerundium složené, vazby se slovesy ficar a estar, procvičování
10. Podmiňovací způsob složení a jeho užití, diktát
11. Podmiňovací věty v portugalštině, procvičování, poslech a reprodukce mluveného textu
12. Složený budoucí čas, procvičování, diktát
13. Konjunktiv předbudoucího času, nepravidelná slovesa, poslech a reprodukce mluveného textuBibliografie:
ANTUNES, Francisco Pelicano et alii. Português mais. Porto: Porto Editora 1997
CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da
Costa 1999
COIMBRA, Isabel; COIMBRA, Olga Mata. Português sem fronteiras III. Lisboa: Lidel 2005
FANÇONY, Laura et alii. Navegar em Português II. Lisboa: Lidel 2001
HAVLÍKOVÁ, Marie; ALVES, Carlos Manuel Pinheiro. Portugalština nejen pro samouky. Praha: Leda 2003
HENRIQUES, Teresa Sousa; FREITAS, Frederico de. Qual é a dúvida?. Lisboa: Lidel 2004
JINDROVÁ, Jaroslava e talii. Portugalština. Praha: Leda 2001
ROSA, Leonel Melo. Vamos lá continuar!. Lisboa: Lidel 2003
TAVARES, Ana. Português XXI 2. Lisboa: Lidel 2004
TAVARES, Ana; MALCATA, Hermínia. A Actualidade em Português. Lisboa: Lidel 2002

Účast na hodinách: povoleny jsou pouze tři absence v průběhu jednoho semestru.

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na hodinách, odevzdávání domácích úkolů a úspěšné absolvování
zápočtového testu.

Na získání zápočtu jsou povoleny pouze dva pokusy.