PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika portugalštiny I - APG100101
Anglický název: Portuguese Phonetics
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
Záměnnost : APG100001, APG200018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (13.03.2017)

Fonetika portugalštiny
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy zvukové stavby současné evropské portugalštiny. Výklad o
portugalštině je zasazen do obecnějšího fonetického rámce: v úvodních přednáškách jsou vyloženy základy
obecné fonetiky a fonologie včetně základní terminologie. Navazující přednášky jsou pak plně věnovány
portugalštině. Mj. v nich budou objasněny principy fonetické transkripce podle upraveného systému API na
evropskou portugalštinu. Zvláštní důraz je kladen na hlásky, jejichž artikulace je odlišná od české.

Plán přednášky:

1. Uvedení do problematiky obecné fonetiky, základy fonetického názvosloví
2. Tvoření, přenos a percepce mluvené řeči. Popis ústrojí dechového, hlasového, artikulačního a sluchového
3. Fonetická transkripce současné evropské portugalštiny
4. Uvedení do problematiky fonetiky evropské portugalštiny. Základní charakteristika zvukové stránky evropské
portugalštiny
5. Hlásky a jejich základní charakteristika a kritéria pro jejich třídění
6. Popis systému ústních a nazálních samohlásek
7. Zvuková charakteristika polosamohlásek a polosouhlásek a jejich klasifikace. Popis systému ústních i nosových
dvojhlásek a trojhlásek
8. Kritéria třídění souhlásek a popis jejich systému a zvukové charakteristiky
9. Základní pravidla pro spojování hlásek uvnitř slova i mezi slovy. Problematika vázání a navazování v současné
evropské portugalštině
10. Uvedení do problematiky prozodie evropské portugalštiny
11. Popis prozodických jednotek souvislé řeči (slabika a její charakteristika, přízvukový takt, promluvový úsek,
výpověď)
12. Popis prozodických prostředků souvislé řeči (slovní přízvuk a jeho charakteristika, intonace a typy intonací,
pauza a tempo řeči)

Bibliografie
BARBOSA, Jorge Morais. Fonologia e Morfologia do Português. Coimbra: Almedina 1994
DELGADO-MARTINS, Maria Raquel. Ouvir Falar – Introdução à Fonética do Português. Lisboa: Caminho 1998
DELGADO-MARTINS, Maria Raquel. Fonética do Português – Trinta anos de investigação. Lisboa: Caminho 2002
PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum 1994
SILVA, Thais Cristófaro. Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Editora Contexto 2002
TLÁSKAL, Jaromír. Fonetika a fonologie současné evropské portugalštiny. Praha: Karolinum 2006

Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování ústní zkoušky z probírané látky.

Na zkoušku jsou povoleny tři pokusy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK