PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení - APD510040
Anglický název: Reading nd Writing for Critical Thinking
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Z [dny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (27.09.2016)
!!!Výuka tohoto předmětu je ze zdravotních důvodů zrušena!!!
Omlouvám se za způsobené komplikace, předmět byl vypsán bez mého vědomí.


Kurz se zaměřuje na představení hlavních principů a metod využívaných v programu RWCT (Reading nd Writing <br>
for Critical Thinking, česky Čtením a psaním ke kritickému myšlení, zkráceně Kritické myšlení - KM). Program <br>
vychází z pedagogického konstruktivismu, předpokládá aktivní zapojení žáků do výuky a jeho cílem je rozvoj <br>
kritického myšlení. <br>
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (14.09.2015)

 

Na konci kurzu účastník bude umět

- plánovat výuku podle třífázového modelu učení E-U-R

- vhodně používat metody RWCT pro jednotlivé fáze procesu učení

- stanovovat si smysluplné a ověřitelné cíle na různých úrovních mentálních operací

- volit různorodé způsoby práce s textem přiměřené schopnostem žáků

- navrhnout způsoby hodnocení procesu i výsledku učení, které hodnocenému pomohou ke zlepšení jeho práce

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (14.09.2015)

Účastníci se budou aktivně účastnit jednotlivých setkání (85% účast) a zpracovávat domácí úkoly (četbu)  na každé setkání.
Účastníci naplánují a prezentují 1 či 2 výukové lekce v celkovém rozsahu 90 min. s využitím metod KM zasazených do modelu učení E - U - R.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (14.09.2015)

Doporučená literatura:

MEREDITH, K., STEELE, J.: Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Příručka I až VIII, Kritické myšlení, Praha, 1997.
KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.: Školní hodnocení žáků a studentů. Portál, Praha, 2007.
PASCH, M. ET AL.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998.
RUTOVÁ N., ed.: Učím s radostí (zkušenosti-lekce-projekty). Vydalo o.s. Kritické myšlení a Step by Step ČR v Agentuře STROM - Mgr. Daniel Hrubý, Praha, 2003.
Čtvrtletník Kritické listy, vydává Kritické myšlení o.s.
KOPŘIVA, J. a kol.: Respektovat a být respektován. Spirála, Praha, 2006.
BROOKFIELD, S. D. Teaching for Critical Thinking. San Francisco: Jossey Bass, 2012.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (14.09.2015)

Výuka bude probíhat interaktivní formou, pomocí metod RWCT, které si tak studenti sami zažijí a vyzkouší. V průběhu kurzu bude předvedeno několik modelových vyučovacích hodin určených pro žáky 2. stupně ZŠ či SŠ, zaměřených na různá témata. Výuka je rozdělena do 3 celodenních bloků, aby byl dostatek času vše vyzkoušet a prodiskutovat. V zápočtovém týdnu proběhne poslední setkání, na němž budou studenti prezentovat své práce k zápočtu.

Plánovaná setkání - sobota 9-16 hodin v následujících dnech:

7. 11., 28. 11., 12. 12., 16. 1.

 

Probíraná témata:

  • Předpoklady pedagogického konstruktivismu a třífázový model učení
  • Dílčí dovednosti kritického myšlení
  • Cíle výuky a hodnocení
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK