PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Archeologie a veřejnost - APA550009
Anglický název: Archeology and public
Zajišťuje: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (13.06.2012)
Stále větší význam má v současnosti popularizace oboru archeologie v nejširší veřejnosti. Nejen v odborné, ale zvláště v laické, kde je hlavním cílem objasnění smyslu vědního oboru, rozšiřování dosavadních vědomostí pokud možno přístupnou a srozumitelnou formou.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (13.06.2012)

Coles, J. 1968: Experimental Archaeology, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland.
Coles, J. 1973: Archaeology by experiment. London.
Malina, J. 1980: Metody experimentu v archeologii. Praha.
Popelka, M. 2000: Několik poznámek k experimentální archeologii. Rekonstrukce a experiment v archeologii 1, 207-211.
Smetánka, Z: 2000: Archeologie a experiment. Dějiny a současnost 4/2000, 2-5.
Veřejná archeologie I. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2004. Praha 2005
Veřejná archeologie II. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2005. Praha 2008
Časopisy:
Rekonstrukce a experiment v archeologii
Živá archeologie
EuroREA
Experimentelle Archäologie
A další monografie a časopisecké studie dle doporučení

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (13.06.2012)

K rozvinutí vztahu vědního oboru s veřejností existuje řada dílčích aktivit, které mají i určité zásady a pravidla. Tato přednáška má za cíl zprostředkovat tyto zásady a pravidla studentům oboru Archeologie pravěku a středověku, aby jim kontakt s veřejností usnadnila.
Hlavní tématické okruhy:

Hlavní tematické okruhy:
1.    Problematika vztahu vědního oboru a veřejnosti
2.    Experiment v archeologii 1
3.    Experiment v archeologii 2
4.    Experiment v archeologii 3
5.    Významná centra experimentální archeologie v Evropě
6.    Diskusní fórum
7.    Muzeum a jeho význam pro veřejnost
8.    Přednáškové aktivity
9.    Plánování a realizace muzejních expozic
10.    Příprava učebnicových textů
11.    Archeologie v beletrii
12.    Diskusní fórum
13.    Závěrečný písemný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK