PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Počátky evropské literární tradice II - ANRV00017
Anglický název: The Beginnings of the European Literary Tradition II
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANRV00016
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Neslučitelnost : ALT100034
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Markéta Křížová (13.02.2012)

Kurs navazuje na Počátky evropské literární tradice I, vyučovaný v zimním semestru. Jeho cílem je představit evropskou literární tradici prostřednictvím jejích kořenů v antickém Řecku.

Hlavní tématické okruhy:
• hlavní vývojové tendence a proměny v postavení literatury a literárních tvůrců
• helénistické období a nově vznikající žánry a odvětví řecké literatury (gramatika a filologie v Alexandrii, vědecká činnost, idyla, román)
• helénistické filosofické školy, novoplatonismus
• druhá sofistika, Lúkiános a vazby s Římem (Polybios, Poseidónios a "obecné dějiny"); Plútarchos; naučná literatura
• synkretický ráz pozdní řecké kultury, dialog s egyptským, římským, židovským světem
• vznik novozákonního kánonu, literatura křesťanská, polemika s pohanstvím, gnóze.

Tato témata budou nasvícena ve vztahu k jejich dalšímu životu v evropské kulturní, a zejména literární tradici.
Literatura
Poslední úprava: Markéta Křížová (13.02.2012)

Sekundární literatura:

 

Canfora, L., Dějiny řecké literatury, Praha 2001.

Tronskij, I. M., Dějiny antické literatury. I. díl. Řecká literatura, Praha 1955.

Stehlíková, E., Antické divadlo, Praha 2005.

Stehlíková, E., Římské divadlo, Praha 1993.

Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, Praha 1948.

Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998.

Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993.

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.

Dodds, E. R., Řekové a iracionálno, Praha 2000.

Festugière, A.-J., Epikúros a jeho bohové, Praha 1996.

Dodds, E. R., Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha 1997.

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha 1993.

Borecký, B. - Dostálová, R. a kol., Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.

Curtius, E.R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.

 

Další doporučená literatura:

Bichler, R., Hellenismus, Darmstadt 1983.

Fraser, P. M., Ptolemaic Alexandria I-III, Oxford 1972.

Kümmel, W. G., Einleitung in das Neue Testament, Heidelberg 1986.

Kratochvíl, Z., Studie o křesťanství a řecké filosofii, Praha 1994.

Pokorný, P., Píseň o perle, Praha 1998.

The Cambridge History of Classical Literature. I. Greek Literature, Cambridge 1982.

Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur, Bern 1963.

Romilly, J. de, Précis de littérature grecque, Paris 1980.

Fritz, K. von, Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde, Berlin 1967.

Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994

Marincola, J. (ed.), A Companion to Greek and Roman Historiography, Oxford 2007.

Whitmarsh, T. (ed.), The Cambridge Companion to Greek and Roman Novel, Cambridge 2008.

Rudolph, K., Gnoze, Praha 2010.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Markéta Křížová (13.02.2012)

Zkouška se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech a vybraných děl sekundární literatury; znalosti jsou ověřovány při ústním pohovoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK