PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počátky evropské literární tradice - ANRV00014
Anglický název: The Beginnings of the European Literary Tradition
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Počátky evropské lit. tradice - četba.doc základní soubor děl řecké antické literatury v překladu Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Markéta Křížová (04.10.2016)


Cílem kurzu je představit evropskou literární tradici prostřednictvím jejích kořenů v antickém Řecku.
Fenomén orality a literality - zrození a "štafeta" jednotlivých žánrů - vztah literatury, náboženství a filosofie - role mýtu a mytologie - vliv Orientu - úloha kánonu - vždy problematická otázka recepce: tato témata budou nasvícena ve vztahu k jejich dalšímu životu v evropské kulturní, a zejména literární tradici.
Literatura
Poslední úprava: RLSFISCH (01.10.2013)

L.Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha2001

Tronskij, S. M., Dějiny antické literatury I /Řecko/, Praha 1955

Stehlíková, E., Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991

Stehlíková, E.: Římské divadlo, Praha 1993

Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, Praha 1948

Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998

Fischerová, S., Odysseia jako ustavující dílo evropské kulturní tradice, in: Homér, Odysseia, přel. V Šrámek, Praha: Academia 2012, s. 425-479.

Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993

Dodds, E.R., Řekové a iracionálno, Praha 2000

Snell, B., Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948

History, Tragedy, Theory: Dialogues on Athenian Drama, ed. by B. Goff,  Austin, Texas 1995

Sourvinou-Inwood, C.: Tragedy and Athenian Religion, Lanham 2003 etc.

Curtius, E.R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998

Auerbach, E., Mimesis, Praha 1998

Scholes, R., Kellogg, R., Povaha vyprávění, Brno 2002

Slovník spisovatelů - Řecko, Praha 2005

The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, Greek Literature, Cambridge 1982

 

Další doporučená literatura

The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, Greek Literature, Cambridge 1982

Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur, Bern 1963

Vernant, J.-P. , Mythe et pensée chez les Grecs, I-II, Paris 1981

Cambridge Companion to Homer, ed. R. Fowler, Cambridge 2004

Cambridge Companion to Greek Tragedy, ed. P. E. Easterling, Cambridge 1998

Nagy, G., The Best of Achaeans, Baltimore 1999

K. von Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde, Berlin 1967

Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RLSFISCH (08.02.2015)

Zápočet se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech a základní sekundární literatury; znalosti jsou ověřovány při ústním pohovoru.

Ze seznamu četby je třeba přečíst zástupce /nejlépe aspoň dva/ z:

epiky
lyriky
dramatu
historiografie /nemusí být celá díla, ale jen jednotl.knihy, podobně jako je tomu v seznamu historiograf. děl pro archeology/
řečnictví /filosofie
z pozdní literatury.

Seznam přečtených děl je třeba vzít s sebou k pohovoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK