PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Řecké umění a řecká ikonografie (PVP pro obor novořečtina) - ANR200016
Anglický název: Greek Art and Iconography
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100217
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RLSVANIK (27.04.2009)
Jednosemestrální předmět seznamuje posluchače s vývojem antického umění a architektury od submykénského a
protogeometrického období do konce helénismu. Úvodní přednášky jsou věnovány době bronzové ve Středomoří, na ně
pak navazují části zaměřené na umění řecké. Pozornost je věnována rovněž terminologii antické architektury a výtvarného
umění, novým významným archeologickým nálezům, případně novým interpretacím již známých památek.
Literatura
Poslední úprava: RLSVANIK (27.04.2009)

Bouzek J., Ondřejová I., Musil J., Úvod do klasické archeologie, Praha 1997.

Bouzek J., Dějiny předoasijského a egejského umění, Praha 1962.

Pelikán O., Dějiny antického umění, Brno 1971.

Hanuš K., Nesměrák M., Vývoj architektury I, Praha 1989.

Boardman J., Řecké umění, Praha 1976.

Strong D., Antické umění, Praha 1970.

Frel, J., Řecké vázy, Praha 1956.

Higgins R.A., Minojské a mykénské umění, Praha 1973.

Boardman J., Greek Sculpture I-III, Thames and Hudson, 1978-1995.

Smith R.R., Helenistic Sculpture, Thames and Hudson 1991.

Boardman J., Athenian Black Figure Vases, Thames and Hudson 1974.

Boardman J., Athenian Red Figure Vases I-II, Thames and Hudson 1975-1989.

Demargne P., La naissance de l´art grecque, Paris 1965.

Sylabus
Poslední úprava: RLSVANIK (27.04.2009)

1. Pravěk a minojské umění.

2. Mykénské umění.

3. Protogeometrické a geometrické umění.

4. Umění orientalizujícího období.

5. Raně archaické umění.

6. Pozdně archaické umění.

7. Raně klasické umění.

8. Umění druhé poloviny 5. století př. Kr.

9. Umění 4. století př. Kr.

10. Umění raného a středního helénismu.

11. Umění pozdní doby helénistické a římské republiky.

12. Řecké umění za raného císařství.

13. Řecké umění za pozdního císařství a přechod k umění rané Byzance.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK