PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lexikologie norštiny - ANO210021
Anglický název: Norwegian Lexicology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: norština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Záměnnost : ANO200021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)
Forelesningen gir oversikt over grunnleggende orddanningsprosesser.

1. Innledning (definisjon av grunnleggende begreper)
2. Produktivitet, Leksikalisering
3. Orddanningsprosesser - avgrensningsproblemer
4. Sammensetning
- semantisk inndeling
- binde-elementer
- skrivemåte
5. Avledning
- semantisk inndeling av prefikser og suffikser
- substantivisering, adjektivisering, adverbialisering, verbalisering
6. Konversjon
7. Tilbakedanning (retrogradering)
8. Forkorting
- kortord
- initialord
9. Spesielle typer orddanning (teleskopord, klammeformer, fordobling)
10. Importord
11. Stedsnavn
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)

Krav til studiepoeng (zápočet): bestått avsluttende skriftlig test

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)

Berkov, V. P. (1997) Norsk ordlære. Oslo: Universitetsforlaget.
Faarlund, J.T. et al. (1993) Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.
Vinje, F. E. (1999) Skriveregler. Oslo: Cappelen.
Vinje, F. E. (1973) Ord om ord. Trondheim: Tapir.
Arne Kruse - forelesning om stedsnavn

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK