PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax norštiny - ANO210018
Anglický název: Norwegian Syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Záměnnost : ANO200018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)
The lecture presents basic syntactic terminology and structures (the analysis of the clause focuses on individual clause elements, their realization and semantic roles; the complex sentence is analysed with regards to relations between clauses and typology of the subordinate clauses).
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)

Faarlund, J.T. et al. Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1993.
Golden, A., McDonald, K., Ryen, E. Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.
Golden, A., McDonald, K., Ryen, E. Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget, 1990.
Kvam, A. M. Noen emner i norsk for utlendinger. Oslo: Tapir, 1990.
Lie, S. Kontrastiv grammatikk. Oslo: Novus, 1993.
McDonald, K. Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Oslo: Cappelen, 1991.
Vinje, F. E. Moderne norsk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.
Vinje, F. E. Riktig norsk. Oslo: Cappelen, 1999.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)

The course ends with a final test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK