PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná tlumočnická praxe - ANMTS004
Anglický název: Interpreting Internship
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
PhDr. Alžběta Malkovská
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK