PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
VS - Informatika a kognitivní vědy - ANM545
Anglický název: Informatics and Cognitive Sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět z jiné fakulty
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK