Digitální metody a AI v humanitních a sociálních vědách - ANM50662
Anglický název: Digital methods and AI in the humanities and social sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (200)
letní:neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Mgr. Jakub Sedláček, Ph.D.
Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Popis kurzu:
Tento kurz je určen pro studenty prvních ročníků Filozofické fakulty, kteří mají zájem o pochopení principů a využití
digital humanities (digitální humanitní vědy) a umělé inteligence v humanitních a sociálních vědách. Kurz pokrývá
základy digital humanities, možností digitálních technologií, umělé inteligence a velkých jazykových modelů, jako je
GPT-3 a GPT-4 od OpenAI. Studenti se seznámí s praktickými aspekty použití těchto technologií v humanitních a
sociálních vědách a budou diskutovat o jejich etických a sociálních dopadech.
Cíle kurzu:
Cílem tohoto kurzu je přiblížit studentům základy digital humanities a velkých jazykových modelů, včetně jejich
využití pro výzkum v humanitních a sociálních vědách. Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
Chápat principy a význam digital humanities a AI v kontextu humanitních a sociálních věd
Používat digitální nástroje a technologie pro analýzu textu a dat
Používat digitální nástroje a technologie pro základní vizualizaci dat
Porozumět základům velkých jazykových modelů a jejich aplikacím
Diskutovat o etických a sociálních aspektech použití digitálních technologií a AI v humanitních a sociálních vědách
Aplikovat získané znalosti v praxi pomocí case studies a praktických cvičení
Struktura kurzu:
Kurs se skládá z čtyř hlavních bloků, které se zaměřují na základy digital humanities, digitální technologie, umělou
inteligenci a aplikaci těchto konceptů v praxi.
Poslední úprava: Foglarová Klára, Bc. (13.06.2023)