PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Studia nových médií III - ANM50641
Anglický název: New Media Studies III
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (29.04.2022)
Předmět Studia nových médií III navazuje na kritickou analýzu nových médií (viz Studia nových médií II) a rozvíjí u studentů znalosti a dovednosti výzkumu digitálního prostředí. Předmět se zaměřuje zejména na vliv nových a vznikajících digitálních médií na společnost, kulturu a politiku. Mezi probíraná témata budou teorie sítí, vliv nových médií na demokratizaci a mobilizaci, identita a anonymita, cenzura a uchovávání dat, participace a kolaborace, kapitalismus dohledu a behaviorální modifikace. Cílem předmětu je u studentů rozvinout znalosti o výzkumných přístupech, metodách a nástrojích vhodných pro teoretickou analýzu a studium nových médií, a kritický přístup k jejich využívání při reflexi nových médií jako společenského fenoménu. Součástí předmětu je samostatný výzkum studentů realizovaný formou systematické rešerše.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (29.04.2022)

Atestace

10% návrh výzkumu
10% prezentace průběžných výsledků výzkumu
40% finální výsledky výzkumu (systematická rešerše v rozsahu min. 10 000 znaků)
40% písemný test

-10% nedodržení deadline (deadline = 23:59 CET)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (29.04.2022)

ANDERSON, J. – DEAN, J. – LOVINK, G. Reformatting politics: Information technology and global civil society. Routledge, 2006.
DAHLBERG, L., SIAPERA, E. Radical democracy and the Internet: interrogating theory and practice. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
DIJK, J. The network society: social aspects of new media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006.
FUCHS, CH. Internet and society: social theory in the information age. New York: Routledge, 2008.
FUCHS, CH. Foundations of critical media and information studies. New York: Routledge, 2011.
HOWARD, P. N. – HUSSAIN, M. M. Democracy’s fourth wave? Digital media and the Arab spring. Oxford: Oxford University Press, 2013.
HUHTAMO, E., PARIKKA, J. Media archaeology: approaches, applications, and implications. Berkeley, CA: University of California Press, 2011.
JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2008.
SIAPERA, E. Understanding new media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011.
VARNELIS, K. Networked publics. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.
ZUBOFF, S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Public Affairs, 2019.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (28.04.2022)

Teorie nových médií
Teorie sítí
Metody teoretického výzkumu
Historie a organizace internetu
Identita a anonymita
Demokratizace a mobilizace
Kolaborace a participace
Kapitalismus dohledu
Behaviorální modifikace
Sledování a cenzura
Prezentace výsledků výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK