PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS - Introduction to eXperience by Experience - ANM50603
Anglický název: Introduction to eXperience by Experience
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)
User Experience (UX), Customer Experience (CX), Experience Design (XD) & Service Design (SD) jsou termíny získávající na popularitě především ve startupech a webovém designu. Budeme používat dva projekty pro zažití "zkušenosti" a lepšímu pochopení skutečnosti jejich implementace ve startupovém i korporátním světě. Podíváme se na celý životním cyklus od prvního plánu až do západu slunce a V++.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)

After completion you should be able to answer:

  • What is experience and what importance should it have relative to product / service design, marketing, pricing and other “classic” business considerations?

  • What role does experience play in customer acquisition and retention?

  • In what product / service lifecycle phases is experience most relevant?

Literatura - angličtina
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)

Familiarize yourself with:

 

Before Workshop 1

Lean Canvas concept

https://leanstack.com/businessmodelcanvas/(Below “So I decided to iterate on this one more level and created a version that looks like this:”)

https://xtensio.com/how-to-create-a-lean-canvas/?

 

Before Lecture

Design Sprint

https://developers.google.com/design-sprint/downloads/DesignSprintMethods.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK