PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Digital Humanities pro humanitní vědy - ANM50602
Anglický název: Digital Humanities for social sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Fiala (31.01.2020)
Kurs představuje základní uvedení do využívání technik DH a jejich síly pro oblast humanitních věd. Kurs má za cíl spojit teoreticé základy nového přístupu v humanitních vědách s praktickými projekty studentů. Účastníci se během kursu seznámí se současnými trendy a vyzkouší si řadu metodických postupů. Absolovent kursu by měl porozumět změnám, které přináší digitální zpracování dat do oblasti humanitních věd.


Pozor! První výuka v učebně proběhne z důvodu studijního pobytu vyučujícího až v termínu 25. 3., nezapomeňte se však na předmět prosím včas zapsat, pouze přihlášení studující obdrží informace k průběhu a realizaci distanční formy přímo e-mailem.
Sylabus
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)

Data mining pro humanitní vědy

Získáváme, čistíme, ukládáme data (a něco navíc)

Nejen o tom, že průměr není vždy to pravé

Korelace, koincidence, ko...

Teorie grafů aneb nejen SNA živ je člověk

Strojové učení pro humatnitní vědy

Geolokace, mapy, vrstvy

Rozšířená realita jako požadavek doby

Strojová analýza (i) pohyblivého obrazu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK