PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Digital Humanities pro humanitní vědy - ANM50602
Anglický název: Digital Humanities for social sciences
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)
Kurs představuje základní uvedení do využívání technik DH a jejich síly pro oblast humanitních věd. Kurs má za cíl spojit teoreticé základy nového přístupu v humanitních vědách s praktickými projekty studentů. Účastníci se během kursu seznámí se současnými trendy a vyzkouší si řadu metodických postupů. Absolovent kursu by měl porozumět změnám, které přináší digitální zpracování dat do oblasti humanitních věd.
Sylabus
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)

Data mining pro humanitní vědy

Získáváme, čistíme, ukládáme data (a něco navíc)

Nejen o tom, že průměr není vždy to pravé

Korelace, koincidence, ko...

Teorie grafů aneb nejen SNA živ je člověk

Strojové učení pro humatnitní vědy

Geolokace, mapy, vrstvy

Rozšířená realita jako požadavek doby

Strojová analýza (i) pohyblivého obrazu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK