PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Současná vizuální kultura - ANM50585
Anglický název: Contemporary Visual Culture
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Ondřej Trhoň
Vyučující: Mgr. Ondřej Trhoň
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dita Malečková, Ph.D. (26.09.2019)
V zimním semestru 2019/ 2020 budeme mít pět lekcí (14.10., 11.11., 25.11., 9.12., 6.1.), každá bude trvat 180 minut (15:50-18:50) a budou se konat v Jinonicích (místnost 2067).


Lekce 1 (14. 10.)
Úvod do studia vizuální kultury; definice, stručná historie, klíčové osobnosti, témata.
Studium vizuální kultury nejen jako orientace v obrazovém archivu a každodenním informačním provozu, ale také promýšlení způsobů, jakými vytváříme obraz reality.

Lekce 2 (11. 11.)
Přednáška a workshop (téma: spekulativní design a jeho vztah k současné vizuální kultuře) s nizozemským teoretikem a umělcem Sjefem van Gaalenem (https://sjef.nu/).

Lecture:
- brief history of visualisations of the future and their uses
- transition into Speculative Design / Design Fiction methods
-- drawing a line in the development of the practice, high concept (D+R) to high practical (Superflux)
- In parallel considering diagrammatic representations of the futures and their uses
- practice and how the goals of conceptual visualisation and diagrammatic representations are tied together for envisioning futures in order to facilitate real-world outcomes.

Workshop:
- Part 1: Creating a future
-- We will work through a method to have the students create textured representations of imagined futures (using digital collage, or whatever medium they see as most fitting)
- Part 2: Alternative diagrammatic representations
-- Create a schematic representation of how this future can come into existence
- Presentations:
-- What do your futures look like, and how will you get there?


Lekce 3 (25.11.), Lekce 4 (9.12.)

Autoportrét a selfie, sebeprezentace. Vizuální analytika. Performance art.
Realita, zpravodajství, hyperrealita.
Vizuální kultura vs umění. (Spekulativní) design.
(Témata související se studiem vizuální kultury: pořadí a důraz kladený na jednotlivé body se bude operativně upravovat během semestru.)

Lekce 5 (6.1.)
Závěr, shnutí, prezentace studentských projektů.

Literatura (další bude upřesněna v průběhu semestru):
N. Mirzoeff: Jak vidět svět, ArtMap 2019
Literatura
Poslední úprava: FIALAJAK (14.10.2016)

Crary, Jonathan: Techniques of the Observer

Elkins, James: The Domain of Images

Grau, Oliver (ed.): Imagery in the 21st century

Mirzoeff, Nicolas: The Visual Culture Reader

Mitchell, WJT: What Do Pictures Want?

Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem

Žižek, Slavoj: Lacrimae rerum

Sturken, M., Catwright, L.: Studia vizuální kultury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK