PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná filozofie - ANM50584
Anglický název: Contemporary Philosophy
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Anotace -
Popis kurzu:
Tento semestrální kurz je navržen tak, aby poskytoval studentům základní pochopení klíčových filozofických konceptů a pomohl jim rozvíjet schopnosti kritického myšlení a argumentace. Kurz je založen zejména na knize "Filozofická gymnastika" od Stephena Lawa, která poskytuje řadu cvičení a příkladů, které pomáhají studentům lépe pochopit a praktikovat filozofické koncepty.

Cíle kurzu:

- Poskytnout studentům základní pochopení klíčových filozofických konceptů a teorií.
- Rozvíjet schopnosti kritického myšlení a argumentace studentů.
- Poskytnout studentům nástroje a techniky potřebné k analýze a hodnocení argumentů.
- Podporovat diskusi a reflexi o důležitých filozofických otázkách.

Obsah kurzu:
Kurz bude rozdělen do několika modulů, každý se zaměřuje na konkrétní filozofickou otázku nebo problém, jako je existence Boha, etika, svoboda vůle, povaha mysli, atd. Každý modul bude zahrnovat čtení z knihy "Filozofická gymnastika", diskuse, analýza argumentů a cvičení na rozvoj kritického myšlení.

Způsob atestace:
Atestace bude zahrnovat několik složek:

1. Účast a účast v diskusích: Studenti budou hodnoceni na základě jejich účasti a příspěvků do třídních diskusí.
2. Práce na domácích úkolech: Během semestru budou studenti požádáni, aby dokončili několik domácích úkolů, které budou zahrnovat analýzu argumentů a vývoj vlastních argumentů.
3. Závěrečný projekt: Na konci kurzu budou studenti požádáni, aby předložili závěrečný projekt, který bude zahrnovat podrobnou analýzu konkrétní filozofické otázky nebo problému.

Hodnocení:
Hodnocení bude založeno na následujících složkách:
1. Účast a účast v diskusích: 30%
2. Práce na domácích úkolech: 30%
3. Závěrečný projekt: 40%
Poslední úprava: Šlerka Josef, Mgr., Ph.D. (26.08.2023)
Literatura

"Filozofická gymnastika" od Stephena Lawa

Poslední úprava: Šlerka Josef, Mgr., Ph.D. (26.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK