PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současná filozofie - ANM50584
Anglický název: Contemporary Philosophy
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (22.09.2022)
Cílem semináře bude seznámit se s některými klíčovými přístupu k filosofii umění zejména v druhé polovině XX. století. Během semináře se budeme věnovat čtení a interpretaci vybraných textů. Zakončení semináře je kolokviem. Smyslem semináře je naučit se chodit v cizích botách.

Četba k semináři:

- Morris Weitz: Role teorie v estetice
- Jan Mukařovský: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty
- Arthur Danto: Svět umění
- George Dickie: Co je umění? Institucionální analýza
- Jerrold Levinson: Definovat umění historicky
- Nelson Goodman: Kdy je umění
- Berry Gaut: Uměné jako klastrový pojem

Případně další dle potřeby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK