PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V období od 27.5. 20:00 do 28.5. 23:59 proběhne odstávka CUL. Některé služby v této době nebudou dostupné.
Současná filozofie - ANM50584
Anglický název: Contemporary Philosophy
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (29.04.2022)
Cílem předmětu je poskytnout orientaci v současné filosofii s důrazem na ty filosofické
přístupy, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení myšlenkového pozadí novomediálních
teorií. Zejména se jedná o filosofii kontinentální. Pohybujeme se v oblasti mezi filosofií a
médii, ale i mezi filosofií a uměním, filosofií a vědou a technologií. Umělecká díla slouží
jako ilustrace filosofických tezí, filosofie jako prostředek pochopení kultury jako celku.
Všeobecný přehled v oblasti filosofie je základem schopnosti kritické reflexe nezbytné
pro další předměty.

ADORNO, Theodor W; Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství: filosofické
fragmenty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2009. 247 s. ISBN 978-80-729-8267-7.
BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Praha: Agite, 2005, 124 s.
ISBN 80-866-0328-8.
BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v ěeském jazyce. Praha: Dokořán, 2004. 170 s.
ISBN 978-80-736-3359-2.
BENJAMIN, W. Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In
GREBENÍěKOVÁ, R. (ed.). Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. s. 17–47.
BERRY, David M. The philosophy of software: code and mediation in the digital age.
New York: Palgrave Macmillan, 2011. 200 s. ISBN 978-0-230-24418-4.
DELEUZE, Gilles; Félix GUATTARI. Tisíc plošin. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové,
2010. 585 s. ISBN 978-80-870-5425-3.
DELEUZE, Gilles; Félix GUATTARI. Co je filosofie?. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH,
2001. 191 s. ISBN 80-729-8030-0.
DELEUZE, Gilles. Logika smyslu. 1. ěes. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 390 s. ISBN 978-
80-246-2235-4.
DELEUZE, Gilles. Nietzsche a filosofie. Praha: Herrmann & synové, 2004. 343 s.
HUSSERL, Edmund. Karteziánské meditace. 2. vyd. Praha: Svoboda - Libertas, 1993.
209 s. ISBN 80-205-0311-0.
FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. 318 s.
ISBN 80-239-0124-9.
FULLER, Matthew. Media ecologies: materialist energies in art and technoculture.
Cambridge: MIT Press, c2005. 265 s. ISBN 978-0-262-56226-3.
FULLER, Matthew; Andrew GOFFEY. Evil media. Cambridge: MIT Press, 2012. 235 s.
ISBN 978-0-262-01785-5.
HANSEN, Mark B. New philosophy for new media. Cambridge: MIT Press, 2006. 333 s.
ISBN 0-262-58266-x.
HAYLES, N. How We Became Posthuman: virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and
Informatics. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. 350 s. ISBN 0-226-32146-
0.
HEIDEGGER, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 62
s. ISBN 80-7298-083-1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK