PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Současná filozofie - ANM50584
Anglický název: Contemporary Philosophy
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dita Malečková, Ph.D. (08.10.2019)
Současná filosofie/ “Digital Philosopher”

V zimním semestru 2019/ 2020 se budeme věnovat současné filosofii trochu netradičně, ovšem v duchu Studií nových médií.

V průběhu semestru budeme mít šest lekcí (7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2. 12., 16.12.), každá bude trvat 180 minut (16:00-19:00). Místo konání je Táborská 31, Inventi, 4. patro, zasedačka Sheldon, kontaktní osoba Jan Tyl. Přesná lokace: https://goo.gl/maps/hmWyQ56qViip42iP6.

Každá lekce bude složená z teoretické části – většinou jak z (dějin) filosofie, tak z oblasti strojového učení a praktické části, v níž budeme na základě textů vybraných filosofů, které budou sloužit jako korpus pro učení neuronové sítě, vytvářet virtuální osobnost “digitálního filosofa”, kterému budeme klást otázky a pracovat s možnými odpověďmi – tedy generovat je, hodnotit a na základě zpětné vazby upravovat parametry. Seznámíme se tak jak se základními proudy a texty filosofické tradice, tak s možnostmi a limity umělé, simulované inteligence.


Lekce 1, 7. 10.
- Úvod: Stručný přehled dějin filosofie. (Dita)
- Úvod do problematiky machine learning. (Jan)
- Rozdělení do skupin (po cca 5 členech). Konzultace výběru filosofa, s jehož texty budete pracovat. Konzultace výběru a přípravy korpusu textů (optimálně 3-8 průměrně dlouhých knih).

Lekce 2, 21.10.
- Přehled aplikací neuronových sítí. (Jan)
- Současná filosofie (s ohledem na filosofy, které studenti vybrali pro své projekty). (Dita)
- Vytvoření prvního Google Colab notebooku (style transfer).
- Příprava otázek.

Lekce 3, 4.11.
- Humanizing AI: biases (cognitive, gender etc.) vs autorství v digitálním věku.
Stručný přehled využití neuronových sítí v umění. (Dita)
- Data mining. (Jan)
- Vložení zdroje; metakorpusu schváleného v minulé lekci, úprava metaparamerů, generování prvních výsledků (volného textu).

Lekce 4, 18.11.
- Teorie kreativity; umění a věda: konvergence? (Dita)
- práce s metaparametry (beam/ temperature: “umělecký parametr”, počet a délka odpovědí).

Lekce 5, 2.12.
- Teorie: Filosofie výpočetní technologie (bude upřesněno). (Dita)
- Zpracování odpovědí a jejich prezentace, získání zpětné vazby.
- (Další možné téma: Problematika autorského práva a replikovatelnosti odpovědí.)

Lekce 6, 16.12.
- Prezentace vylepšených výsledků. (Konzultace, zpětná vazba.)


Literatura a další potřebné zdroje budou upřesněny během semestru (v závislosti na filosofovi, kterého si “vezmete za svého”). Úkoly budou určeny v každé lekci. Na konci semestru budeme požadovat text shrnující Vaši práci a prezentaci výsledků vašeho projektu (závěrečné prezentace v prostorách Inventi; možno otevřít zainteresované veřejnosti).

Doporučená literatura:

The Philosophy of Computer Science:
https://cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/phics.pdf

(Další zdroje budou upřesněny v průběhu semestru.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK