PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Současná filozofie - ANM50584
Anglický název: Contemporary Philosophy
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (29.09.2020)
Současná filosofie - syllabus

Cílem je seznámit se základním filozofickými problémy, které se týkají především oblasti informační a počítačové vědy a studia nových médií. Východiskem budou zpočátku krátká myšlenková cvičení a myšlenkové experimenty, které budou postupně doplněny o analytické čtení vybraných textů na něž navážeme úvahami Alana Turinga.

I. Úvodní rozcvičení
Stephen Law: Filozofická gymnastika, 2007, Argo, Dokořán
Marek Picha, Dagmar Pichova: 100 myšlenkových experimentů ve filozofii, Dybbuk 2013
John Searl: Mysl, mozek, věda (přel. Marek Nekula), ed. Váhy
II. Vybrané problémy z analytické filosofie

Daniel C. Dennett: Intuition Pumps And Other Tools for Thinking
https://www.goodreads.com/book/show/18378002-intuition-pumps-and-other-tools-for-thinking

Willard Van Orman Quine,J.S. Ullian: The Web of Belief
https://www.goodreads.com/book/show/931301.The_Web_of_Belief

sborník Obrat k jazyku: Druhé kolo (uspořádal a přeložil Jaroslav Peregrin), Filosofie 1998
III. Vybrané problémy z filosofie počítačové a informační vědy
William J. Rapaport: Philosophy of Computer Science
https://cse.buffalo.edu/~rapaport/Papers/phics.pdf

Alan Turing: The Essential Turing: Seminal Writings in Computing, Logic, Philosophy, Artificial Intelligence, and Artificial Life Plus the Secrets of Enigma
https://www.goodreads.com/book/show/150734.The_Essential_Turing

The Annotated Turing: A Guided Tour Through Alan Turing's Historic Paper on Computability and the Turing Machine
https://www.goodreads.com/book/show/2333956.The_Annotated_Turing


Předmět nepředpokládá žádné předchozí znalosti z filosofie, byť jsou vítány. Předpokládá znalost anglického jazyka, malé násobilky a zapojení na hodinách. Závěrečná hodnocení vychází z průběžné práce na hodinách, referátu na vybrané téma a závěrečné seminární práce v rozsahu 5-8 normostran.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK