PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Studia nových médií III - ANM50583
Anglický název: New Media Studies III
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SISLV1AF (20.09.2017)
Předmět Studia nových médií III navazuje na kritickou analýzu nových médií (viz Studia nových médií II) a rozvíjí u studentů znalosti a dovednosti výzkumu digitálního prostředí. Předmět se zaměřuje zejména na vliv nových a vznikajících digitálních médií na společnost, kulturu a politiku. Mezi probíraná témata budou patřit sociální historie internetu, teorie sítí, vliv nových médií na demokratizaci a mobilizaci, identita a anonymita, cenzura a uchovávání dat, participace a kolaborace. Cílem předmětu je u studentů rozvinout znalosti o výzkumných přístupech, metodách a nástrojích vhodných pro teoretickou analýzu a studium nových médií, a kritický přístup k jejich využívání při reflexi nových médií jako společenského fenoménu. Součástí předmětu je samostatný výzkum studentů realizovaný formou týmového projektu.
Literatura
Poslední úprava: SISLV1AF (20.09.2017)

ANDERSON, J. – DEAN, J. – LOVINK, G. Reformatting politics: Information technology and global civil society. Routledge, 2006.

DAHLBERG, L., SIAPERA, E. Radical democracy and the Internet: interrogating theory and practice. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

DIJK, J. The network society: social aspects of new media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006.

FUCHS, CH. Internet and society: social theory in the information age. New York: Routledge, 2008.

FUCHS, CH. Foundations of critical media and information studies. New York: Routledge, 2011.

HOWARD, P. N. – HUSSAIN, M. M. Democracy’s fourth wave? Digital media and the Arab spring. Oxford: Oxford University Press, 2013.

HUHTAMO, E., PARIKKA, J. Media archaeology: approaches, applications, and implications. Berkeley, CA: University of California Press, 2011.

JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2008.

SIAPERA, E. Understanding new media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011.

VARNELIS, K. Networked publics. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK