PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Četba literatury ke studiím nových médií I - ANM50581
Anglický název: Reading of Literature for New Media Studies I
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. (04.05.2022)
Předmět souží k hluboké analýze teoretických textů v rámci oboru. Hluboká četba je doplněna analýzou v rámci společných diskuzních setkání. Hlavní otázky:

1) Co jsou nová média? Jsou to pouhé stroje, kulturní artefakty, sociální konstrukce, politické ideologie, filozofické ideje či systémy spojující lidské a mimolidské entity do jedinečných sítí?
2) Co je předmětem studia nových médií? Technologický rozvoj, sociální a politický kontext vzniku nových technologií, změny ve společnosti a kultuře, utopie a metafory spojené s každým novým médiem či obecně interakce lidí a strojů?
3) Jak určit identitu nové disicplíny a jak se vyrovnat s požadavkem interdisciplinarity?


Předmět stojí na aktivní práci studentů - jejich četbě, plnění úkolů a následné diskuzi v hodině.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (19.09.2022)
  • BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation: understanding new media. MIT Press, Cambridge: 1998. 295 s.
  • CASTELLS, Manuel. The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. Oxford: Oxford University Press, 2001. 292 s. ISBN 0-19-924153-8.
  • DIJK, Jan van. The network society: social aspects of new media. London: Thousand Oaks, Sage Publications, 2006. 292 s. ISBN 1-4129-0868-X.
  • HEIDEGGER, Martin. The question concerning technology: and other essays. New York: Harper Torchbooks, 1977. 182 s. ISBN 0-06-131969-4.
  • JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2008. 351 s. ISBN 978-0-8147-4295-2.
  • LATOUR, Bruno. We have never been modern. 5th publ. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 157 s. ISBN 0-674-94839-4.
  • LATOUR, Bruno. The pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press, 1993. 273 s. ISBN 0-674-65761-6.
  • MANOVICH, Lev. Software takes command: extending the language of new media. Bloomsbury Academic, 2013. 357 s. ISBN 978-1-62356-745-3.
  • The new media reader. 2003. Editor Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, xv, 823 s. ISBN 02-622-3227-8.
  • WIENER, Norbert. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. Boston: Houghton Mifflin Company, 1950. 241 s.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. (04.05.2022)

- Co jsou to nová média?

- Filosofie a teorie (nových) médií

- Archeologie médií

- Média a posthumanismus

- Teorie nových médií a výzvy současného světa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK