PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Studia nových médií I - ANM50580
Anglický název: New Media Studies I
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50646
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (07.11.2022)
Předmět poskytuje studentům nezbytné teoretické a metodologické základy pro studium nových médií a jejich vlivu
na společnost. Studenti se seznámí se základními interpretacemi změn, které přinášejí technologie v moderní
společnosti. Industriální a postindustriální společnost, informační společnost, věk vědy a techniky a další podobné
konstrukce ukazují, jaký význam mají různé podoby technologie pro chápání světa a západní civilizace. Reflexe
technologie a vědy mají nejrůznější podobu, od technologického determinismu, ekologické kritiky po autopoetické
pojetí technologie. Cílem předmětu je konfrontovat staré a nové koncepty technologie médií, analyzovat různé
diskursy, filosofické reflexe a sledovat změny v tom, jak chápeme technologii a vědu, i jak samotné technologie a
věda mění naše chápání kultury, přírody a filosofie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (15.09.2022)
 • BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation: understanding new media. MIT Press, Cambridge: 1998. 295 s.
 • CASTELLS, Manuel. The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. Oxford: Oxford University Press, 2001. 292 s. ISBN 0-19-924153-8.
 • CHUN, Wendy Hui Kyong; KEENAN, Thomas. New media, old media: A history and theory reader. Routledge, New York: 2006. 418 s. ISBN 0-415-94224-1.
 • DIJK, Jan van. The network society: social aspects of new media. London: Thousand Oaks, Sage Publications, 2006. 292 s. ISBN 1-4129-0868-X.
 • FUCHS, CH. Internet and society: social theory in the information age. New York: Routledge, 2008. 398 s. ISBN 978-0-415-96132-5.
 • JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2008. 351 s. ISBN 978-0-8147-4295-2.
 • LESSIG, Lawrence. Code: version 2.0. New York: Basic Books, c2006. 410 s. Dostupné také z WWW: >. ISBN 04-650-3914-6.
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2000. 354 s. ISBN 0-262-63255-1.
 • MANOVICH, Lev. Software takes command: extending the language of new media. Bloomsbury Academic, 2013. 357 s. ISBN 978-1-62356-745-3.
 • SIAPERA, Eugenia. Understanding new media. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012. 279 s. ISBN 978-1-84860-779-8.
 • VARNELIS, Kazys (ed.). Networked publics. Cambridge: MIT Press, 2012. 176 s. ISBN 978-0-262-51792-8.
 • VIRILIO, Paul. Strategy of deception. London: Verso, 2000. 82 s. ISBN 1-85984-301-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK