PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Informační věda II: reprezentace znalostí - ANM50579
Anglický název: Information Science II: Knowledge Representation
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS510295
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (12.01.2018)
Předmět je vyučován ve školním roce 2017/2018 i 2018/2019.

Cílem předmětu je seznámení se základními formami reprezentace znalostí a metodami jejich efektivního zpracování. Zejména jde o konstrukci rozhodovacích stromů z rozhodovacích tabulek a dat, báze znalostí založené na pravidlech, zpracování neurčitosti, dobývání znalostí z databází, získávání znalostí od expertů a některé další formy reprezentace znalostí.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (05.01.2011)
Studijní literatura:
  • Sklenák, V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet . C. H. Beck, 2001, xvii + 507 str.
  • Jiroušek, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. VŠE, 1995, 103 str.
  • Ivánek, J. a kol.: Vybrané kapitoly z matematické informatiky a znalostního inženýrství. VŠE, 1990, 204 str.
  • Sowa, J.F.: Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks/Cole, 2000, xiv + 594 str.
Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 str.

Sylabus -
Poslední úprava: UISIVANE (19.02.2018)

Historie výzkumu umělé inteligence

• Počátky výzkumu

• Směry a paradigmata výzkumu

Principy expertních systémů
 
• Formy reprezentace znalostí

• Zpracování neurčitosti, fuzzy logika

Rozhodovací tabulky a stromy

• Logické vlastnosti rozhodovacích tabulek

• Konstrukce rozhodovacích stromů z rozhodovacích tabulek

• Využití principu snižování entropie

Automatické získávání znalostí z databází 

• Konstrukce rozhodovacích stromů z dat
 
• Asociační pravidla

• Konstrukce báze znalostí z dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK