PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Informační věda I - ANM50578
Anglický název: Information Science I
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (12.10.2016)
Cílem kurzu je uvést studenty do základních metodických postupů pro kvalitativní a kvantitativní analýzů médií, zvláště pak se zřetelem k informační vědě a blízkým sémiotickým koncepcím. Důraz bude kladene na praktické aspekty analýzy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FIALAJAK (12.10.2016)

1. vedení pravidelného blogu

Během každého týdne napíše účastník alespoň jeden blogpost o délce půlnormostrany na téma spojené s tématem předchozí hodiny (povoluje se maximálně absence 3 blogpostů).

 

2. závěrečný projekt

Seminář bude završen prezentací vlastního projektu z oblasti analýzy mediálních studií.

Literatura
Poslední úprava: FIALAJAK (12.10.2016)

Základní literatura

 

Flew, Terry. New media : an introduction. Oxford University Press, 2002.

Everest Anna, Caldwell, John. New media : theories and practices of digitextuality. New York: Routledge, 2003.

Petříček, M. (1996). Osobni svědectví o komunikačních sítích a virtuální realitě. Praha: Kavárna A.F.F.A., s. 23-26.

Petricek, M. (1998). Uvod do teorie medii[Introduction to media theory]. (Research paper). MED: The Comparative Media Studies Group at the Institute of Information and Library Studies, Charles University Prague [Online].

Skenderija, Sasha. Informační věda a kybernetický prostor: Komunikačně-informační modely a procesy v kybernetickém prostoru z hlediska metodického a kategoriálního aparátu informační vědy. Doktorská disertační práce. Univerzita Karlova, Praha, 1997.

 

Literatura napomáhající orientaci

 

AGAMBEN, Giorgio. Was ist ein Dispositiv? Zürich-Berlin: Diaphanes, 2008.

AUMONT, Jacques. Obraz. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005. BELLOUR, Raymond. The analysis of film, Bloomington: Indiana University Press, 2006.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz-pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000.

ENGELL, Lorenz. Bilder der Endlichkeit. Serie moderner Film. Weimar: VDG, 2005.

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001. LÉVY, Pierre. Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2000.

LIEBISCH, Dimitri. Philosophie des Films: Grundlagentexte (Zum Verhältnis von Philosophie und Film). Paderborn: Mentis, 2006.

LUHMANN, Niklas. Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. LUHMANN, Niklas. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996.

METZ, Christian. Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Praha: Český filmový ústav, 1991. PLATZEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu. 1895 - 2005. Praha: Academia, 2009.

Dále bude průběžně doplňováno odkazy v hodinách.

Sylabus
Poslední úprava: FIALAJAK (12.10.2016)

Informační věda a fenomén nových médií

Věda médií vs. věda informací

Informační věda a kybernetický prostor

Proměna paradigmat (struktura -> systém -> síť)

Informační věda a aplikované teorie médií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK