PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
VS - NodeXL dílna s Marcem Smithem - ANM50575
Anglický název: NodeXL workshop Marc Smith
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK