PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
VS - Datamining pro humanitní vědy - ANM50572
Anglický název: Data Mining for the Humanities
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (01.02.2015)
Kurs představuje základní uvedení do využívání techniky dataminingu a jeho síly pro oblast humanitních věd. Kurs má za cíl spojit teoreticé základy nového přístupu v humanitních vědách s praktickými projekty studentů. Účastníci se během kursů seznámí se současnými trendy a vyzkouší si řadu metodických postupů. Absolovent kursu by měl porozumět změnám, které přináší digitální zpracování dat do oblasti humanitních věd.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (01.02.2015)

1. vedení pravidelného blogu
Během každého týdne napíše účastník alespoň jeden blogpost o délce půlnormostrany na téma spojené s tématem předchozí hodiny (povoluje se maximálně absence 3 blogpostů).

2. závěrečný projekt
Seminář bude završen prezentací vlastního projektu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (01.02.2015)

Data mining pro humanitní vědy

Získáváme, čistíme, ukládáme data (a něco navíc)

Nejen o tom, že průměr není vždy to pravé

Korelace, koincidence, ko...

Teorie grafů aneb nejen SNA živ je člověk

Strojové učení pro humatnitní vědy

Geolokace, mapy, vrstvy

Rozšířená realita jako požadavek doby

Strojová analýza (i) pohyblivého obrazu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK