PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS - Politika a informace - četba textů - ANM50570
Anglický název: Politics and information - reading
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (28.09.2014)
Cílem předmětu je mimo jiné získání vědomostí, kritického náhledu a utvoření ucelené představy o kontextu, fungování a reflexi soudobé (informační) politiky, se zvláštním důrazem na ČR a světový kulturní okruh. Principů uplatňování i (ne)rovnoprávnosti v uplatňování (informační) politiky ve vyspělých západních demokraciích v konfrontaci s vývojem u nás.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (28.09.2014)

Podobu sylabu mohou studující do jisté míry ovlivnit sami, jelikož i na jejich preference bude brán ohled. Neváhejte navrhnout témata / texty, jež by dle vašeho nazoru měly být v rámci předmětu čteny a následně diskutovány.

  • problematika soukromí
  • manipulace s obahem či formou
  • etika využívání technologických informací ve válce
  • postavení biotechnologií >> transhumanismus v politickém rozměru

? občanský aktivismus

? etické aspekty zásahů do těl

? kyberterorismus a jeho přelívání

? praktiky totalitních režimů (aka E. Morovoz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK