VS - Pornografie, společnost a nová média - ANM50567
Anglický název: VS - Pornography, Society and New Media
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matěj Vaněček
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Matěj Vaněček (23.09.2020)
Důležité, přečtěte si prosím požadavky k zápisu!

V případě distanční výuky bude tato výuka realizována prostřednictvím platformy zoom.us

Řada autorů ve svých studiích argumentuje, že jsme svědky "sexualizace" či "pornofikace" médií a společnosti [Attwood, 2002; Attwood, 2006; Cook, 2006; Cronin a Davenport, 2001; Levy, 2005; Langman, 2008; McNair, 1996; McNair 2002; O’Toole, 1998; Paasonen et al, 2007; Poynor, 2006; van Doorn, 2010]. Sex se stal tématem veřejné diskuse v různých médiích, populární kultura přejímá modely stylizace, které byly dříve konvenční pouze pro pornografické reprezentace (často ve snaze o senzaci, šokování, osobní reklamu), a s pornoaktéry je od dob Jenny Jameson zacházeno jako s popovými ikonami. Dalo by se říci, že pornografie byla během posledních 15 let naplno zapojena do procesu "mainstreamizace". Díky tomu neustále narůstá důležitost tématu sexu a sexuality ve veřejném diskurzu. Snahou tohoto předmětu je tak kritická reflexe skutečností, kterými pornografie ovlivnila (ovlivňuje) soudobou společnost. Zároveň se pokusíme v diskuzích odkrýt související obrazy novomediální teorie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Matěj Vaněček (20.09.2018)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na hodinách (povolena 1 - 2 absence), připravenost do diskuzí a na prezentace na základě zadané četby či úkolů a závěrečná práce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Matěj Vaněček (20.09.2018)

Mimo jiné:

 • ALLEN, Mike; D'ALESSIO, D. A. V. E.; BREZGEL, Keri, 1995. A Meta‐Analysis Summarizing the Effects of Pornography II : Aggression After Exposure. Human communication research, vol. 22, no. 2, s. 258-283. ISSN 1468-2958.
 • ATTWOOD, Feona, 2002. Reading porn: The paradigm shift in pornography research. Sexualities, vol. 5, no. 1, s. 91-105. ISSN 1363-4607.
 • ATTWOOD, Feona, 2006. Sexed up: Theorizing the Sexualization of Culture. Sexualities, vol. 9, no. 1, s. 77-94. ISSN 1363-4607.
 • ATTWOOD, Feona, 2007. No Money Shot? Commerce, Pornography and New Sex Taste Cultures, Sexualities, vol. 10, no. 4, s. 441-56. ISSN 1363-4607.
 • BERGNER, R.; BRIDGES, A., 2002. The significance of heavy pornography involvement for romantic partners : Research and clinical implications. Journal of Sex and Marital Therapy, vol. 28, s. 193-206. ISSN 1521-0715.
 • BLANCHARD, R., 1993. The she-male phenomenon and the concept of partial autogynephilia. Journal of Sex & Marital Therapy. vol. 19, i. 1, s. 69-76. ISSN 0092-623X.
 • BOGARET, A. F., 2001. Personality, individual differences, and preferences for sexual media. Archives of Sexual Behavior, vol. 30, no. 10, s. 29-44. ISSN 0004-0002.
 • BOLTER, J. David; GRUSIN, Richard A., 2000. Remediation: Understanding new media. mit Press. 295 s. ISBN 978-0-262-02452-5.
 • BRIDGES et al., 2003. Romantic partners’ use of pornography : Its significance for women. Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 29, s. 1-14. ISSN 1521-0715.
 • BROTMAN, Shari L. a LÉVY, Joseph Josy, 2008. Intersections : Cultures, Sexualités Et Genres. Quebéc : PUQ. 474 s. ISBN 978-2-7605-1581-9.
 • CAVAGLION, Gabriel; RASHTY, Etty, 2010. Narratives of suffering among Italian female partners of cybersex and cyber-porn dependents. Sexual Addiction & Compulsivity, vol. 17, no. 4, s. 270-287. ISSN 1072-0162.
 • COOK, Ian, 2006. Western heterosexual masculinity, anxiety, and web porn. The Journal of Men's Studies, vol. 14, no. 1, s. 47-63. ISSN 1060-8265.
 • COOPERSMITH, Jonathan, 1998. Pornography, Technology, and Progress. ICON. vol. 4, s. 94-125. ISSN 1183-6962.
 • COOPERSMITH, Jonathan, 1999. The Role of the Pornography Industry in the Development of Videotape and the Internet. In Women and Technology : Historical, Societal, and Professional Perspectives : IEEE International Symposium on Technology and Society 1999 (ISTAS '99). New Brunswick, NJ: IEEE, s. 175-182. ISBN 978-0-7803-5617-9.
 • COOPERSMITH, Jonathan, 2006. Does Your Mother Know What You ReallyDo? : The Changing Nature and Image of Computer-Based Pornography. History and Technology. March 2006, vol. 22, no. 1, s. 1-25. ISSN 0734-1512.
 • DAVISON, W. Phillips, 1983. The third-person effect in communication. Public opinion quarterly, vol. 47, no. 1, s. 1-15. ISSN 0033-362X.
 • DEGENEVIEVE, Barbara. 2007. Ssspread. com: The hot bods of queer porn. In C’Lick Me : A Netporn Studies Reader, Amsterdam : Institute of Network Cultures. ISBN 978-90-78146-03-2.
 • DELMONICO, D., 2002. Sex on the superhighway: Understanding and treating cybersex addiction. In CARNES, P. & ADAMS, K. (ed.). Clinical management of sex addiction, New York : Brunner-Routledge. s. 239-254. ISBN  978-1-58391-361-1.
 • DIAMOND, Milton. Pornography, public acceptance and sex related crime: A review. International Journal of Law and Psychiatry, 2009, vol. 32, no. 5, s. 304-314. ISSN 0160-2527.
 • ESCOFFIER, J., 2011. Imagining the She/Male: Pornography and the Transsexualization of the Heterosexual Male. Studies in Gender and Sexuality. vol. 12, no. 4, s. 268-281. ISSN 1524-0657.
 • FERGUSON, Christopher J.; HARTLEY, Richard D., 2009. The pleasure is momentary… the expense damnable? : The influence of pornography on rape and sexual assault. Aggression and Violent Behavior, vol. 14, no. 5, s. 323-329. ISSN 1098-2337.
 • GARLICK, Steve, 2010. Taking control of sex? Hegemonic masculinity, technology, and internet pornography. Men and Masculinities, vol. 12, no. 5, s. 597-614. ISSN 1097-184X.
 • GOLDMAN, J. D. G., & TORRISI‐STEELE, G., 2005. Pedagogical design considerations in sex education on interactive multimedia using CD‐Rom : an example of sexual intercourse. Sex Education. vol. 5, no. 2, s. 189-214. ISSN 1468-1811.
 • GOODSON, Patricia; MCCORMICK, Deborah; EVANS, Alexandra, 2001. Searching for sexually explicit materials on the Internet : An exploratory study of college students' behavior and attitudes. Archives of Sexual Behavior, vol. 30, no. 2, s. 101-118. ISSN 1573-2800.
 • GOOLD, P. C., BUSTARD, S., FERGUSON, E., CARLIN, E. M., NEAL, K., & BOWMAN, C. A., 2006. Pilot Study in the Development of an Interactive Multimedia Learning Environment for Sexual Health Interventions : A Focus Group Approach. Health Education Research. vol. 21, no. 1, s.15-25. ISSN 0268-1153.
 • GRIFFITHS, M., 2001. Sex on the Internet : Observations and implications for Internet sex addiction. Journal of Sex Research, vol. 38, s. 333-342. ISSN 0022-4499.
 • HÁTLOVÁ, Běla, 2005. Tělesnost. Levret [online]. 2005 [cit 04.09.2013]. Dostupné z: http://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2005-8/?pdf=74
 • HERBENICK, D., REECE, M., SCHICK, V., SANDERS, S. A., DODGE, B., & FORTENBERRY, J. D., 2010. Sexual Behavior in the United States: Results from a National Probability Sample of Men and Women Ages 14-94. The Journal of Sexual Medicine. vol. 7, no. 5, s. 255-265. ISSN 1743-6095.
 • HUGHES, Donna M., 2004. Prostitution online. In: FARLEY, Melissa, ed. Prostitution, Trafficking, and Traumatic Stress. Binghampton : Haworth Press, s. 115 - 132. ISBN 978- 0-7890-2379-7.
 • CHOCHOLA, M., 2004. Podívám se a vidím : kriteria subjektivního určování hranice mezi erotikou a pornografií. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Petr Weiss.
 • LAIER, Christian, et al., 2013. Cybersex addiction : Experienced sexual arousal when watching pornography and not real-life sexual contacts makes the difference. Journal of Behavioral Addictions, vol. 2, no 2, s. 100-107. ISSN 2063-5303.
 • LANGMAN, Lauren, 2008. Punk, Porn and Resistance Carnivalization and The Body in Popular Culture. Current Sociology, vol. 56, no. 4, s. 657-677. ISSN 0011-3921.
 • LAYDEN, M. A., 2010. The social costs of pornography : a statement of findings and recommendations. Princeton, N. J., Witherspoon Institute. 61 s. ISBN 9814911-2-X.
 • LEVY, A., 2005. Female Chauvinist Pigs : Women and the Rise of Raunch Culture. New York : Free Press. 256 s. ISBN 978-0-7432-8428-8.
 • LO, V. H., PADDON, A. R., 2000. Third-person perception and support for pornography restrictions: Some methodological problems. International Journal of Public Opinion Research, vol. 12, no. 1, s. 80-89. ISSN 0954-2892.
 • MALAMUTH, N. M.; ADDISON, T.; KOSS, M., 2000. Pornography and sexual aggression : Are there reliable effects and can we understand them? Annual Review of Sex Research, vol. 11, s. 26-94. ISSN 1053-2528.
 • MALAMUTH, N. M.; PITPITAN, E. V, 2007. The effects of pornography are moderated by men's sexual aggression risk. In Pornography: Driving the demand in international sex trafficking, Philadelphia : Xlibris. s. 125-143. ISBN 978-1-4257-5885-1.
 • MCKENNA, K. Y. A.; GREEN, A. S.; SMITH, P. K., 2001. Demarginalizing the sexual self. Journal of Sex Research, vol. 38, no. 4, s. 302-311. ISSN 0022-4499.
 • MCLELLAND, Mark; DASGUPTA, Romit, 2005 . Genders, transgenders and sexualities in Japan. New York : Routledge. 245 s. ISBN 978-0-415-35370-0.
 • MCNAIR, B., 1996. Mediated Sex : Pornography and Postmodern Culture. London: Arnold Publishers. 208 s. ISBN 978-0-340-61428-0.
 • MCNAIR, B., 2002. Striptease Culture : Sex, Media and the Democratization of Desire. London : Routledge. 256 s. ISBN 978-0-415-23733-8.
 • MEERKERK, G.-J.; VAN DEN EIJNDEN, R. J. J. M.; GARRETSEN, H. F. L., 2006. Predicting compulsive Internet use : It’s all about sex! CyberPsychology & Behavior, vol. 9, s. 95-103. ISSN 2152-2715.
 • MESSINA, S., 2010. Real sex: il porno alternativo è il nuovo rock'n'roll. Latina : Tunué. 110 s. ISBN 978-88-89613-94-8.
 • MILGRAM, P., TAKEMURA, H., UTSUMI, A., & KISHINO, F., 1994. Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. In Proceedings of Telemanipulator and Telepresence Technologies. SPIE, vol. 2351, s. 283-292. ISSN 0361-0748.
 • NIRANJAN, R.,1998. Prosthetics for the mind: Augmenting the self with microelectronics. Digital Creativity. vol. 9, no. 1, s. 48-52. ISSN 1462-6268.
 • OLMSTEAD, S., et al, 2013. Spicing It Up or Tearing It Apart? Emerging Adults’ Expectations for Pornography Use in the Context of Future Committed Romantic Relationships. Archives of Sexual Behavior, vol. 42, s. 625-635. ISSN 1573-2800.
 • PAASONEN, S. et al., 2007. Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture. Oxford : Berg Publishers. 218 s. ISBN 978-1-84520-704-5.
 • PAASONEN, Susanna, 2010. Labors of love: Netporn, Web 2.0, and the meanings of amateurism. New Media & Society, vol. 12, no. 8, s. 1297-1312. ISSN 1461-4448.
 • PERLOFF, Richard M., 2009. Mass media, social perception, and the third-person effect. In J. Bryant and M.B. Oliver (Eds.), Media effects : Advances in theory and research. s. 252-268. ISBN 1-135-59110-5.
 • PERRIN, P. C. et al., 2008. Health education’s role in framing pornography as a public health issue: Local and national strategies with international implications. Promotion & Education, vol. 20, no. 1, s. 11-18. ISSN 1757-9759.
 • POYNOR, R., 2006. Designing Pornotopia : Travels in Visual Culture. London : Laurence King Publishing. 208 s. ISBN 978-1-56898-607-4.
 • RAGHUPATHY, S. P., KLEIN, C. P., & CARD, J. P.,  2013. Online Activities for Enhancing Sex Education Curricula: Preliminary Evidence on the Effectiveness of the Abstinence and Contraception Education Storehouse. Journal of HIV/AIDS & Social Services. vol. 12, no. 2, s. 160-171. ISSN 1538-1501.
 • ROGALA, C., a TYDÉN, T., 2003. Does pornography influence young women’s sexual behavior? Women’s Health Issues, vol. 13, s. 39-43. ISSN 1049-3867.
 • ROSS, M. W., 2005. Typing, doing and being : Sexuality and the Internet. Journal of Sex Research, vol. 42, s. 342-352. ISSN 0022-4499.
 • SCHOEN, M., 2010. Using sexually explicit media to educate [online]. Sex Smart Films [cit. 2013-07-31]. Dostupný z WWW: www.sexsmartfilms.com/articles/using-sexually-explicit-media-to-educate
 • SLADE, Joseph W., 2001. Pornography and Sexual Representation : a Reference Guide. Westport : Greenwood Publishing Group. 1313 s. ISBN 978-0-3133-1519-0.
 • SORBA, M. J, 2013. Masculinity Crisis?: Hegemonic and Pastiche Representations of Men in Gay Pornography [online]. The Narratives of Gender, Online Academic Community, University of Virgina, December 14, 2013 [cit 04.08.2014]. Dostupné z: https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/mjsorba/2013/12/14/masculinity-crisis-hegemonic-and-pastiche-representations-of-men-in-gay-pornography/ - Sorba, 2013
 • TWOHIG, M. P., CROSBY, J. M., a COX, J. M., 2009. Viewing Internet pornography : For whom is it problematic, how, and why? Sexual Addiction & Compulsivity, vol. 16, s. 253-266. ISSN 1072-0162.
 • VAN DOORN, Niels, 2010. Keeping it Real : User-Generated Pornography, Gender Reification, and Visual Pleasure. Convergence : The International Journal of Research into New Media Technologies, vol. 16, no. 4, s. 411-430. ISSN 1354-8565.
 • VEGA, Vanessa; MALAMUTH, Neil M., 2007. Predicting sexual aggression : The role of pornography in the context of general and specific risk factors. Aggressive Behavior, vol. 33, no. 2, s. 104-117. ISSN 1098-2337.
 • WASKUL, Denis, 2004. Net.Sexxx : Readings on Sex, Pornography, and the Internet. 1st ed. New York : Peter Lang Publishing. 352 s. ISBN 978-0-8204-7072-6.
 • WATSON, Mary Ann; SMITH, Randyl D., 2012. Positive porn: educational, medical, and clinical uses. American Journal of Sexuality Education, vol. 7, no. 2, s. 122-145. ISSN 1554-6128.
 • WEINSTEIN, A. a LEJOYEUX, M., 2010. Internet addiction or excessive Internet use. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 36, no. 5, s. 277-283. ISSN 0095-2990.
 • WEISS, P., 2000. Souhlasná pornografie dospělému neublíží. Psychologie dnes, 6. ročník, č. 11, s. 1-3. ISSN 1212-9607.
 • WEISSKIRCH, Robert S.; DELEVI, Raquel, 2011. "Sexting" and adult romantic attachment. Computers in Human Behavior, vol. 27, no. 5, s. 1697-1701. ISSN 0747-5632.
 • WESTSTRATE, Nic M.; MCLEAN, Kate C., 2010. The rise and fall of gay : A cultural-historical approach to gay identity development. Memory, vol. 18, no. 2, s. 225-240. ISSN 0965-8211.
 • WINTER, Barbara, 2012. Cybersex : Sex in Cyberworld [online]. Barbara Winter, 21 Oct 2012 [cit. 2013-07-31]. Dostupný z WWW: www.drbarbarawinter.com/blog/2012/10/21/cybersex-sex-in-cyberworld/.
 • YODER, V. C., VIRDEN, T. B., III, & AMIN, K., 2005. Internet pornography and loneliness : An association? Sexual Addiction & Compulsivity, vol. 12, s. 19-44. ISSN 1072-0162.
 • YOUNG, K. S., 2008. Internet sex addiction : Risk factors, stages of development, and treatment. American Behavioral Scientist, vol. 52, s. 21-37. ISSN 0002-7642.
 • Youri, 2007. Rencontre et éthique : du minitel à internet  [online]. Datingwatch.org, 21 Dec 2007 [cit. 2013-07-31]. Dostupný z WWW: http://www.datingwatch.org/2007/12/21/rencontre-et-ethique-du-minitel-a-internet/.
 • ZOHAR, A., 2009. Postgender : gender, sexuality and performativity in Japanese culture. Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Pub. 285 s. ISBN 978-1-4438-0990-0.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Matěj Vaněček (23.09.2020)

Hodiny jsou koncipovány především formou řízených diskuzí a souvisejících prezentací, které předpokládají například studium související literatury či přípravu zadanou na předchozích hodinách. Programová skladba vychází především z témat, které studenti navrhnou jako pro ně stěžejní v rámci Studijního záměru/Motivace ke studiu předmětu

 

Předběžná témata diskuzí

Co je to pornografie?

Pornografie jako agens změny.

Sex a jeho reprezentace v novomediálním umění.

Pornografie a sex jako lovebrand.

Problematika kritické výuky pornografie.

Vlivy pornografie na společnost a jedince.

Pornografie a identita.


V případě distanční výuky bude tato výuka realizována prostřednictvím platformy zoom.us

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Matěj Vaněček (23.09.2020)

Důležité, jelikož ne každé porno je zadarmo, čtěte prosím pokyny k zápisu!

Samotný zápis je otevřen všem předběžným uchazečům, tedy i těm kteří skončí dle systému na čekací listině. Ze všech předběžně přihlášených budou na základě odevzdání Studijního záměru/Motivace ke studiu předmětu vybráni studenti, kterým bude zápis předmětu ve finální podobě potvrzen v systému. Studijní záměry kromě přehledu o vaší motivaci slouží také k sestavení výukové skladby, tak abychom v diskuzích řešili pro vás nejzajímavější témata.

 

Studijní záměr/Motivaci ke studiu předmětu posílejte prosím elektronicky na email: vanmat@volny.cz do 4.10.2020 23:59:59

 

Studijní záměr/Motivace ke studiu předmětu

Uchazeč by měl v rámci své práce zodpovědět zejména následující otázky: Proč si daný předmět vybral? Co od daného předmětu očekává? Kterým tématům (fenoménům, problémům) by se chtěl v diskuzi věnovat?

Forma zpracování Studijního záměru/Motivace ke studiu předmětu není předepsána a tak je zcela na Vás, zda využijete psaného textu, mluveného slova, prezentace, videa, jiných multimédií či dalších prostředků.

 

Finální seznam zapsaných studentů bude dostupný v SISu do 6.10.2020 do 12.00 a studenti budou o tomto vyrozumněni prostřednictvím e-mailových adres, které mají zadané v SISu. První hodina výuky proběhne 7.10.2020. 

V případě distanční výuky bude tato výuka realizována prostřednictvím platformy zoom.us