PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
VS - Datová žurnalistika - ANM50562
Anglický název: Data Journalism
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (09.02.2014)
Datová žurnalistika je specifickou žurnalistickou oblastí, která odráží zvýšenou roli číselných údajů, které se používají při výrobě a distribuci informací v digitální éře. Odráží zvýšenou interakci mezi tvůrci obsahu (novináři) a několika dalšími oblastmi jako je design, informatika a statistika.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (09.02.2014)

Podrobný sylabus bude představen na úvodní hodině, včetně podmínek pro získání atestace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK