PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
VS - Sémantický web - ANM50558
Anglický název: Semantic Web
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (26.01.2013)
Sémantický web se má stát novým evolučním stupněm stávajícího webu. Jedná se o web, kde jsou informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel, což usnadňuje jejich vyhledání a zpracování. Myšlenku sémantického, neboli významového webu poprvé vyslovil Tim Berners-Lee v roce 2001, kdy upozornil na skutečnost, že současný web je pouze změť webových stránek, která neustále roste a ve které je stále složitější nalézt relevantní informace. Sémantický web je podle něj rozšířením současného webu, v němž informace mají přidělen dobře definovaný význam lépe umožňující počítačům a lidem spolupracovat.
Literatura
Poslední úprava: FIALAJAK (26.01.2013)

BUREŠ, David. 2003. Sémantický web - ontologie.
MATULÍK, Petr; PITNER, Tomáš. Sémantický web a jeho technologie. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 3, s. 15-17.
PALMER, Sean B. 2001. The Semantic Web: An Introduction.

 

http://www.lupa.cz/clanky/budoucnost-patri-semantickemu-webu/

http://interval.cz/clanky/hrozba-semantickeho-webu/

http://www.w3.org/2001/sw/

http://readwrite.com/2006/11/14/semantic_web_road

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK