PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
VS - Social media marketing and monitoring - ANM50551
Anglický název: Social media marketing and monitoring
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Adam Zbiejczuk
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (06.02.2012)
Seznámit studenty se základy využití sociálních médií v několika oblastech: pro profesionální (osobní) využití a v akademické sféře, využití v komerčním sektoru - marketing, business inteligence, monitoring sociálních sítí. S praktickými příklady a nutností podílet se na konkrétních projektech.
Literatura -
Poslední úprava: UISSLERKA (31.01.2011)

Shih, Clara: The Facebook Era. Prentice Hall, 2009

Israel, Shel: Twitterville: How Businesses Can Thrive in the New Global Neighborhood. Portfolio Hardcover, 2009

Sterne, Jim: Social Media Metrics: How to Measure and Optimize Your Marketing Investment. Wiley, 2010 (vyjde v nejlbižších měsících česky, Computer Press)

Doporučené weby: www.mashable.com / www.tyinternety.cz / www.allfacebook.com / www.socialbakers.com

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: UISSLERKA (31.01.2011)

Atestace: průběžné úkoly a závěrečný projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: UISSLERKA (31.01.2011)

1. Úvod do náplně semináře, ujasnění pojmů, podmínky k zápočtu. Vysvětlení principů webu 2.0, dynamiky změn on-line prostředí, vymezení oblastí zájmu.

2. Definování studentských projektů - Facebook pages případně jiné metody využití sociálních médií pro marketing (Twitter, YouTube atd.), představení jednotlivých služeb a jejich možností.

3. Teoretické zakotvení sociálních médií v rámci studia nových médií, využití soc. médií v akademické praxi i pro jednotlivce-profesionála.

4. Využívání sociálních médií pro marketing, konkrétní příklady v komerčním i neziskovém sektoru, best practices, diskuse.

5. Review projektů - konkrétní analýzy, prezentace pro ostatní týmy, diskuse.

6. Business intelligence, social media analytics, influencers, šíření informací (memy).

7. Social media monitoring, současný stav a trendy, používání konkrétních nástrojů v praxi.

8. Host z praxe

9. Diskuse nad výsledky studentských projektů, závěry, zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK