PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vývoj počítačových her - ANM50535
Anglický název: Video Games Development
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (12.09.2016)

JE VELMI VELMI DŮLEŽITÉ SE DOSTAVIT NA PRVNÍ PŘEDNÁŠKU !!!

První hodina je 7.10.2016 v 9:00 na MFF UK, Malostranské nám. 25, posluchárna S4.
Účast na první hodině je nutná pro absolvování kurzu.

Kurz nabízí komplexní pohled na problematiku vývoje počítačových her, počínaje AAA hrami a konče casual games. Pokrývá jak programování, tak designování her, i problematikou řízení většího týmu. Kurz je vypisován zároveň pro studenty MFF UK, FF UK a VŠUP. Studenti budou hodnoceni za to, že v 2-4 členném týmu nadesignují a naimplementují vlastní malou hru. Každý tým bude mít jak studenty MFF, tak FF UK a ideálně i VŠUP. Na cvičeních se dozvíte, jak programovat hry pro tyto platformy: HTML5, Facebook, Flash, Android, UDK. Vystoupí i zvaní hosté z herního průmyslu.

PODROBNÉ INFORMACE O KURZU: http://gamedev.cuni.cz/study/courses-history/courses-2016-2017/computer-games-development-winter-201617/
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FIALAJAK (14.10.2017)

Ke úspěšnému zakončení předmětu je nutné získat zápočet a úspěšně složit zkoušku.

 

Pro získání zápočtu je třeba:

1. účastnit se experimentu za podmínek stanovaných cvičícím,

2. vytvořit či vstoupit do jednoho ze studentských týmů, které budou vytvořený v rámci kurzu,

3. účast na konzultacích.

 

Zkouška má formu prezentace herního prototypu, který byl vytvořen týmem studentů. V rámci této prezentace musí každý z týmu prezentovat svou část práce, kterou odvedl na herním prototypu.

 

Pro odevzdání herního prototypu bude vypsán pouze jeden termín; není možné odevzdávat herní prototyp opakovaně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK