PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do současné sémiotiky - ANM50528
Anglický název: Introduction to Contemporary Semiotics
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (28.05.2008)
Kurs je zaměřen na úvod do současné sémiotiky s důrazem na sémiotiku orientovanou směrem ke kybernetice, teorii modelů
a kognitivní vědě. Seminář bude veden převážně nad konkrétními, klasickými texty oboru (Peirce, Saussure, Ashby,
Wiener, Quine, Davidson, Osolsobě, Eco, Klír-Valach) dostupnými především v češtině a angličtině. Cílem je osvojit si
základní koncepty současné sémiotiky s přesahem k porozumění novými médiím a jeho znakovým prostředkům
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (28.05.2008)

Literatura bude předložena na první přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (28.05.2008)

1.Úvodní seznámení: Historický přehled (Peirce, Saussure). Význam. Kontext. Nekonečná sémiosis. Syntax, sémantika, pragmatika. Ikon, index, symbol. Peirce, Saussure, Jakobson.

2. Ostenze: Definice ukázáním. Ukazování jako nultý stupeň sémiotiky. Komunikace vs. Jazyk. Triangulace.

3. Komunikace: Shannonovo komunikační schéma. Problém kódu a kanálu. Komunikace a metakomunikace. Ostenze komunikace jako forma metakomunikace (internetové chaty). Multimedialita.

4. Stručný úvod do kybernetiky: Základní pojmy. Definice rozdílu jako informace. Jazyk a hodnota jako systém rozdílů. Derridova kritika a pojem diferance. Transformace mezi systémy. Problém překladu. Izomorfie, homomorfie, izofunkcionalita.

5. Modelování: Kybernetické modelován. Vlastní modely. Sémiotika jako sjednocená teorie znaku a modelování. Využít UML pro modelování sémiotických situací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK