PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Umění, kultura a nová média - ANM50509
Anglický název: Arts, Culture and New Media
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50593
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen pouze studujícím SNM zapsaným před rokem 2016.
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (24.01.2018)
Předmět pod tímto kódem je určen výhradně studentům zapsaným do studia SNM před rokem 2016 a slouží pouze pro získání atestace z povinného předmětu staré akreditace. Pro studenty zapsané po roce 2016 (podle nové akreditace) je ekvivalentní předmět s kódem ANM50593.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK