PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informační věda a srovnávací mediální studia - ANM50505
Anglický název: Information Science and Comparative Media Studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50578
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen pouze studujícím SNM zapsaným před rokem 2016.
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FIALAJAK (12.10.2016)
Předmět pod tímto kódem je určen výhradně studentům zapsaným do studia SNM před rokem 2016 a slouží pouze pro získání atestace z povinného předmětu staré akreditace. Pro studenty zapsané po roce 2016 (podle nové akreditace) je ekvivalentní předmět s kódem ANM50578.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK