PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a reálie nizozemské jazykové oblasti - ANLV00010
Anglický název: History and Culture of the Dutch Speaking Area
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100010
Garant: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (22.02.2017)
LETNÍ SEMESTR - Dějiny nizozemské jazykové oblasti

Cílem kurzu je naučit se přemýšlet o dějinách historiografickými metodami a seznámit se s tím, jak se to dělá v nizozemsky mluvících zemích. Kurz je postaven na pojetí historie jako „pomocné vědy nederlandistické“, tj. soustředí se na rozvoj dovedností a nápadů využitelných pro další studijní a akademickou kariéru v oboru. Spíše než na fakta se zaměřuje na historický původ klíčových společensko-politických témat, historickou kulturu a roli dějin ve veřejném prostoru. Na jednotlivých tématech zároveň představuje možné historiografické perspektivy (public history, nové kulturní dějiny, gender a postcolonial studies).
Po absolvování kurzu by měl být student schopen pracovat na akademicko-uživatelské úrovni s primárními prameny a sekundární literaturou, kriticky vyhledávat a vyhodnocovat informace k historickým tématům (např. pro účely překladu nebo publicistické činnosti) a vědět, s jakou představou o dějinách je možné počítat u nizozemských politiků, filmařů a školáků.

Kurz je vyučován v češtině, pro domácí přípravu počítá se základní znalostí anglického jazyka.
Výuka probíhá blokově (4x pátek), první setkání se uskuteční 24.2. 7:30-9:00.
Jako volitelný předmět pro mimooborové studenty je kurz jednosemestrální.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (22.02.2017)

*Povinná literatura:

Články k jednotlivým tématům.

*Doporučená literatura:

ARNOLD, John H., History: A Very Short Introduction, Oxford 2000.

HORST, Han van der, Dějiny Nizozemska, Praha 2005.

ISRAEL, Jonathan I., The Dutch Republic. Its rise, greatness, and fall. 1477–1806, Oxford 1995.

A KEY to Dutch history. Report by the Committee for the Development of the Dutch Canon, ed. Frits van Oostrom, Amsterdam 2007.

KOSSMANN-Putto, J. A., KOSSMANN, E. H., Nizozemí. Dějiny severního a jižního Nizozemí, Rekkem 1999.

PLAATSEN van herinnering, IIV, ed. Jan Bank, Amsterdam 2005–2007.

WIELENGA, Friso, A history of the Netherlands. From the sixteenth century to the present day, London 2015.

WITTE, Els, CRAEYBECKX, Jan, MEYNEN, Alain, Political history of Belgium from 1830 onwards, Brussels 2009.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (22.02.2017)

1)       Historik nikdy nemá poslední slovo – co a k čemu je historie

2)       Reformace a nepřipravená veřejnost – co předcházelo nizozemskému povstání

3)       Laboratoř naší doby? – nizozemské „zlaté století“

4)       Tohle je 17. století. Všechno je možné! – zámořské aktivity a kolonialismus do 1798

5)       Uzavírání nizozemské mysli? – 18. století a Batávská republika

6)       24 hodin denně pro Nizozemsko a Belgii – konstituční a hospodářské experimenty 19. století

7)       Z dlouhodobého hlediska jsou pomníky pro holuby – konec dlouhého 19. století, první světová válka a interbellum

8)       Hledání společného příběhu – druhá světová válka

9)       V moluckém bytě jsou kufry stále zabalené – kolonialismus po 1798 a postkoloniální debata

10)   Cesta na kontinent – Nizozemí a Belgie v evropské integraci

11)   Kdo je většina? – společnost, politika a kultura v 50.–90. letech I

12)   Kdo je menšina? – společnost, politika a kultura v 50.–90. letech II

13)   Dějiny nizozemské jazykové oblasti zevnitř a zvenčí – reflexe historie ve veřejném prostoru a zahraniční perspektiva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK