PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gramatická cvičení z nizozemštiny - ANL600021
Anglický název: Dutch Grammar Exercises
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Jan Pekelder, Dr.
Vyučující: prof. Jan Pekelder, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (15.06.2018)

Geerst G.: Algemene Neederlandse spraakkunst. Groningen 1997
Luif, J. :In verband met de zin. Amsterdam 1998
Lubbe, A.: Woordvolgorde in het Nederlands. Assen 1998
Toorn N.C., van der : Nederlandse grammatica. Groningen 1983
Duinhoven, A. A.: Analyse en synthese van het Nederlands.Assen 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK